Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Härjedalen

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att vi arbetar för allas lika värde, och har våra kommunmedborgares bästa i fokus. Våra kärnämnen är skola, vård och omsorg, Vi vill jobba för ett Härjedalen där alla ska känna trygghet för att kunna leva och bo.

Våra viktigaste lokala förslag

Behåll Norra skolan i Sveg som en F - åk 6 skola.

De styrande i Härjedalens kommun, S, C och M, vill göra en förstudie för flytt av åk 7-9 till Norra skolan i Sveg. Vi vill att skolan ska få fortsätta att vara en F- åk 6 skola för barnens trygghet och utveckling i en lugn miljö.

En fungerande äldreomsorg i hela Härjedalen, och att byvaktmästeriet återinförs

Vi vill att man jobbar aktivt för det lilla extra i äldreomsorgen, för gemenskap, trivsel och välmående för de äldre i vår kommun och våra boenden. Det är även viktigt för de äldre som bor hemma fortfarande att byvaktmästeriet återinförs så att man får hjälp med snöskottning, gräsklippning osv.

Riv upp beslutet om överlämnande av vägar till lokala vägföreningar

Vi Liberaler vill att beslutet som S, C och M tagit gällande överlämning av vägar till lokala vägföreningar upphävs. Beslutet innebär orättvisor av kostnader för vägskötsel. Vissa vägar kommer Härjedalens kommun att stå för vägskötsel och kostnader för även fortsättningsvis, medans andra delar av vägarna i vår kommun kommer att belasta den enskilde medborgaren för skötsel och underhåll.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte gällande någon speciell fråga. Vi driver och arbetar för våra lokala frågor så att det ska bli det bästa för Härjedalen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Naturligtvis ska vi Liberaler vara i majoriteten, för att kunna vara med och påverka beslut som tas så att det blir med kommunen och medborgarnas bästa i fokus.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill styra tillsammans med partier som har samma värderingar som oss.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Detta är en av de frågor som vi driver. Härjegårdar är hårt belånade och det innebär att kommunen har svårt att få lån från Kommuninvest för investeringar i skolor och ädreboenden. Detta eftersom kommunen borgat för Härjegårdars lån, samt att Härjegårdar har en stor underhållskuld.

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Norra skolan ska fortsätta att vara en F- åk 6 skola för barnens rätt att få starta sin skolgång i en liten och trygg skola.

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi Liberaler vill att beslutet som S, C och M tagit gällande överlämning av vägar till lokala vägföreningar upphävs. Beslutet innebär orättvisor av kostnader för vägskötsel. Vissa vägar kommer Härjedalens kommun att stå för vägskötsel och kostnader för även fortsättningsvis, medans andra delar av vägarna i vår kommun kommer att belasta den enskilde medborgaren för skötsel och underhåll.

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Viktigt att vi har en bostadsplan som både inkluderar fritidsboende, bostadsrätter och hyresrätter i samklang, utifrån behovet på orten.Turistnäringen är en viktig del i hela Härjedalen , då den skapar arbetstillfällen och i förlängningen att fler vill flytta hit.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen ska arbeta med sitt kärnuppdrag, vård, skola och omsorg.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: i dagsläget har kommunen stor brist både på personal och ekonomiska resurser. Framtiden får utvisa om ett sådant förslag skulle kunna vara genomförbart.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Då jag själv har arbetat med ensamkommande i 10 år så vet jag att det är viktigt att man kan prata och förstå svenska. Det är även viktigt att man som nyanställd får hjälp och stöd på sin arbetsplats så att man får möjlighet att utvecklas och göra ett bra arbete.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har inga friskolor i vår kommun. Om det skulle etableras friskolor i vår kommun så är det viktigt att kontrollera hur friskolan drivs och vad man har för värderingar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Detta skulle slå hårt mot våra privata bostadsföretag om kommunen går in och subventionerar hyror. Vårt bostadsbolag Härjegårdar har dessutom inte ekonomi för detta då de har stora låneskulder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Bra förslag, men naturligtvis ska man ha en noggrann kontroll av intresserade företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen ska hjälpa till att skapa kontakter med bolag som vill etablera laddstolpar i våra orter. Viktigt för vår infrastruktur att vi får laddstolpar i hela vår kommun med tanke på våra stora avstånd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: I dagsläget har vi inga privata skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kultur är ett viktigt inslag för kommunmedborgarnas möjligheter att få uppleva och vara delaktiga i olika evenemang på hemmaplan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: En skattesänkning vore bra ur medborgarnas pespektiv men i dagsläget står kommunen inför stora investeringar i välfärden, skolor och äldreboenden. Detta innebär att en skattesänkning blir orealistiskt i dagsläget

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Härjedalens val:

 • Erbjuda fler aktiviteter i kommunal äldreomsorg
 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg
 • Rusta upp gator och vägar