Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Haninge

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi sätter skolan först. Fler elever ska lämna Haninges skolor med högre betyg och framtidstro. Skolans resurser ska stärkas för elever i behov av särskilt stöd och de i behov av extra utmaningar. Alla skolor ska vara trygga med studiero. Alla barn ska ha en meningsfull fritid, vi vill stärka samverkan med föreningslivet, särskilt i de områden där barn står långt i från idrotten.

Våra viktigaste lokala förslag

Modernisera skolan

Vi ska ha framtidens skolor i Haninge. Elever har olika behov - skolan behöver bli mer flexibel och individualiserad, skoldagen utformad för varje elev så att alla kan lyckas. För att genomföra det behöver vi stärka resurserna till skolan, ha de senaste läromedlen tillgängliga och förbättra skolmiljöer för lärande. Studiero och trygghet för alla elever.

Alla barn har rätt till meningsfull fritid

Tillgång till en meningsfull fritid bidrar till såväl personlig utveckling, ökad trygghet och framtidstro samt är både främjande och förebyggande för samhället. Forskning visar att barn som är aktiva presterar generellt bättre i skolan. Vi vill rikta insatser där barn idag står långt ifrån ett idrottsrikt liv, stärka samverkan med det lokala föreningslivet och göra föreningsstöden mer långsiktiga.

Förortslyft i Haninge

Alla människor i Haninge ska känna framtidstro och ingen ska bo i ett utsatt område. Ett förortslyft är ett lyft för hela Haninge. Därför ska vi skapa attraktiva och trygga miljöer med blandade boendeformer och trivsamma mötesplatser. Vi vill underlätta för människor att stärka sitt lokalsamhälle genom modern utbildning, att prioritera föreningsliv och företagande för fler jobb.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill gå ännu längre för att skydda havet och andra naturvärden. Trålningen måste begränsas mer än idag för att dels skydda havet och dels skydda småskaliga näringsidkare i kommunen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalt. Därför går vi till val som ett självständigt parti och kommer ingå i det politiska styret där vi får mest genomslag för vår politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Behovet ska styra vart skolorna är. Skolor ska finnas där eleverna finns.

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kvinno- och tjejjourerna behöver stabila och långsiktiga förutsättningar, därför vill vi både utöka samarbetet med kvinnojourerna lokalt men även över kommungränserna. Kvinnor ska inte behöva bo i närheten av sina förövare.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Haninge vill ha blandade boendeformer och varken subventionera det ägda eller det hyrda boendet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det ska vara lätt att göra rätt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill att elever och föräldrar själva ska få välja skola. Aktivt skolval ska gälla för alla elever, oavsett om man är nyanländ eller inte.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska ha god beredskap för att ta emot flyktingar och ha bra förutsättningar att de kommer in i utbildning och arbete.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Privata företag inom äldreomsorgen skapar fler äldreboendeplatser och ökar valfriheten. Vi ska ha god kvalitetssäkring för samtliga aktörer inom vård och omsorg.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det är bra med valfrihet för elever och föräldrar. Det är viktigt med en mångfald av pedagogiska inriktningar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Pengarna ska i högre grad gå till barn- och ungdomsverksamhet samt konstnärlig utsmyckning i trygghetsskapande syfte

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna vill införa ett skattestopp och på sikt sänka kommunalskatten i Haninge. Haninge ska ha lägst kommunalskatt på Södertörn.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Haninges val:

 • Avsätta mer resurser till kommunens avhopparverksamhet
 • Ge mer resurser till skolorna i de utsatta områdena
 • Höja bidraget till idrottsföreningar i utsatta områden

Så svarar L: Elever som klarar skolan blir inte gängkriminella. Ungdomar som har ett sammanhang på fritiden minskar risken för hamna snett. Det måste finnas stöd och resurser för att fler ska lämna sin kriminella livsstil bakom sig. Därför behövs mer resurser till kommunens avhopparverksamhet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Haninges val:

 • Erbjuda kostnadsfri läxhjälp till alla skolbarn
 • Lägga mer resurser på att få stillasittande barn att bli fysiskt aktiva
 • Lägga mer resurser på att upptäcka och förhindra bidragsfusk

Så svarar L: Fysisk aktivitet och meningsfull fritid resulterar i bättre studieresultat. Därför är det självklart för Liberalerna att satsa på barn och unga, samverka med föreningsliv och ha en modern, öppen fritidsverksamhet. Elever i behov av läxhjälp, oavsett socioekonomisk bakgrund ska ha rätt till det.