Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är Hammarös enda Liberala parti, vår politik utgår från och syftar till att stärka individen. Vi står för en politik och ett styre som syftar till att kommunen inte åter igen ska hamna i den situationen som ledde till chockhöjningen av skatten 2022. Politiken måste ta sitt ansvar och styra.

Våra viktigaste lokala förslag

Centralt trygghetsboende med personal på plats

Hammarö behöver ett centralt placerat trygghetsboende som kan fylla tomrummet som skapades när de gamla serviceboenden togs bort. Ett boende för den som är för frisk för att bo på ett särskilt boende men som samtidigt behöver stöd i vardagen och som annars riskerar att bli isolerad i sitt hem. Det ska finnas personal på plats i huset och gemensamma lokaler där de boende kan träffas för att umgås.

Främja övergången till fosilfri fordonsflotta

Hammarö kommun har i dag ingen laddinfrastruktur, de laddare som kommunen har haft är bortplockade eller tagna ur drift. Kommunen ska ta fram en plan för laddinfrastruktur men det arbetet behöver göras snabbt och det behöver innehålla en plan för hur de som inte bor i egna hus ska kunna ladda ett elfordon. Det kommunala energibolaget och bostadsbolaget borde få i uppdrag att lösa detta.

Sänk skatten

2020 höjdes skatten med 1 kr & 50 öre. Liberalerna kommer att fortsätta att ha som målsättning att den höjningen ska tas bort. Det behövs bättre styrning för att det ska bli en verklighet. Vi vill att nämnderna tar en mer aktiv roll i budgetarbetet, det är där som arbetet måste utföras.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vår lokala politik bra överens med den på riksnivån.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi siktar på ett maktskifte efter valet och vill i ingå i ett liberalt borgerligt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Den politik ett styre kan komma överens om ska föras är det avgörande.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Hammarö växer mycket på östra sidan av ön och det är logiskt att även kommunen verksamhet följer med.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det ska finnas alternativ varje dag för de elever som inte äter kött men att tvinga på alla elever en köttfri kost är inte Liberalt och ser inte till individen

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns bara två kommunala bolag i dag, energibolaget som levererar fjärrvärme och bostadsbolaget som har hyreslägenheter. Båda bolagen kan ju sägas konkurrera med alternativ inom sin marknad men vi ser dem mer som komplement och att de fyller en viktigt funktion.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Om man med heltidslön menar lön för 8 timmar så kommer det betyda en ökad kostnad för kommunen och det har vi helt enkelt inte pengar till. Regionen ska utföra en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag och vi kommer naturligtvis att vara intresserade av att se hur den faller ut och om det föranleder en ändrad inställning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns få frågor som är både så stora att de väcker brett intresse samtidigt som de går lätt att sätta sig in i. Vi har en representativ demokrat i Sverige och det betyder att vi väljer representanter som ska sätta sig in i frågor och fatta beslut för vår räkning. Med det sagt så är vi inte motståndare till möjligheten att ha folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att kunna kommunicera obehindrat är en förutsättning för att kunna vara med och styra sin vård och insatser och det är viktigt för oss Liberaler. Det betyder också att det kan uppstå situationer där andra språk än svenska behövs men den övervägande majoriteten kommunicerar på svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tolkar det som förslaget är att friskolor ska få en kvottilldelning av nyanlända. Eftersom Hammarö saknar friskolor så blir det en teoretiskt fråga men vi anser att nyanlända ska ha samma möjlighet att välja skola som resten av befolkningen, att införa kvoter och krav tror vi däremot inte på.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Fler alternativ ökar valfriheten och individens makt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Laddinfrastruktur är viktigt för omställningen från fosildriven till eldriven fordonsflotta, kommunen ska här gå före och planera. Själva driften av laddstolparna bör däremot ske både av privata aktörer och kommunenen energibolag.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har kommunalt självstyre just för att det ser olika ut i landets kommuner. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Eftersom Hammarö inte har någon privat drift av skola i dag så skulle det öka på valfriheten och därmed egenmakten för medborgarna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Hammarö lägger i dag väldigt lite på kultur som t.ex. kulturskolan och här kan man titta på om en omprioritering av medel är möjlig.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Hammarö har väldigt god förutsättningar för att ha en lägre kommunalskatt men istället ligger vi i toppskiktet. Det är politikens ansvar att få ordning på detta.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Hammarös val:

 • Erbjuda läxhjälp till alla elever i grundskolan
 • Lägga mer resurser på ordning och reda i skolan
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre centralt i Hammarö