Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är ett parti som alltid ser individen. Alla ska vara fria att göra sina egna val och kunna följa sina drömmar. Samtidigt måste samhället fånga upp och hjälpa de som faller, de som behöver stöd. Det kan vara under en period av någons liv genom sjukförsäkring eller genom hela livet som LSS. Det viktiga är att det är personen i fokus och att vi aldrig i onödan ska lägga oss i.

Våra viktigaste lokala förslag

Storsatsning på Halmstads stränder

Vi tycker det är dags att bättre ta tillvara på den skatten som våra stränder innebär året runt för alla i Halmstad. Vi vill utveckla vissa stränder, det ska finnas bättre möjlighet till tillfälliga och långsiktiga näringslivssatsningar. Vi vill få ett kallbadhus på plats och vi vill utveckla tillgänglighetsbaden.

Bättre skolgårdar i Halmstad

Skolgårdarnas utformning kan främja lusten att röra sig och aktivitet förbättrar inlärning. Alltför många skolgårdar i Halmstad är inte tillräckligt utrustade. Efter upprustning ska skolgårdarna kunna anses vara en del av skolans lärmiljö och undervisning ska uppmuntras att ske utomhus,

En ny multiarena på Sannarp

Samla idrotten vid arenan. Bygg ett nytt Örjans Vall så att det möter dagens behov från sponsorer, publik och event. Utöka "arenaområdet" med plats för fler sporter, bowling, gymnastik m.fl. Arenan 2.0 blir samlingsplatsen för FLER idrotter, för FLER personer plus att en ny, modern fotbollsarena är superviktigt inte bara för HBK utan även näringslivet och andra event.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är inte villiga att lägga en gemensam budget med varken SD eller V eftersom en budget är så starkt präglad av de grundläggande värderingar som ett parti har. Vårt partis värderingar står långt ifrån SD och V. Däremot pratar vi med alla och kan rösta på andras förslag som vi tycker är bra.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna se ett stabilt styre som har en gemensam bild för hur Halmstad ska ta sig an kommande år. Det är viktigt att det är partier som kan samarbeta och släppa intern prestige för ett bättre Halmstad.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte styra tillsammans med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi måste ha fler alternativa energikällor för att klara omställningen klimatet kräver. Vi gillar både kärnkraft och vindkraft. Vi vill gärna att de placeras långt ut för att minska risken att de förstör utsikten.

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi är i grunden för den plan som arbetats fram men då det blir folkomröstning i frågan låter vi den avgöra.

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Halmstad är idag uppdelad beroende på vilken sida av Nissan man befinner sig på. För att bryta detta måste det tillkomma fler broar så det i alla fall inte finns en fysisk barriär. Dessutom är trafiksituationen på våra broar idag illa.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi tycker att Halmstad måste fortsätta vara en bra stad för bredd-idrott. Då behöver vi en ny arena där fler sporter har en möjlighet att samexistera och utvecklas. Att samla många på ett ställe gör att man kan få stöd av varandra och man kan träffas mellan föreningarna.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill aldrig bygga på bra odlingsmark om det inte är nödvändigt samtidigt som jordbruksmarken inte kan begränsa alla stadsutveckling. Ibland är det lämpligt att bebygga jordbruksmark och ibland inte, man måste ta ställning utifrån varje plats förutsättningar och möjligheter.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är inte rimligt att kvitta hyresrätter på detta vis utan vi litar på att marknaden reglerar sig själv. Vi har ett behov av alla boendeformer i Halmstad särskilt bostadsrätter så vi vill inte sätta liknande krav. Däremot vill vi gärna ha ytterligare en aktör på hyresmarknaden, vi gillar valfrihet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Folkomröstningar är ett dyrt och svårt verktyg att använda. I den representativa demokratin vi har i Sverige väljer man politiker som representerar en under en mandatperiod. Därför är det viktigt att välja politiker som har liknande värderingar. Man kan gärna också höra av sig till den politiker man röstat på för att framföra åsikter i olika frågor. Allra bäst är det att engagera sig politiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det svenska språket är oerhört viktigt och alla som bor och arbetar i Sverige ska kunna svenska. Redan idag står det i socialstyrelsens allmänna råd att personal inom äldreomsorgen ska ha grundläggande kunskaper i svenska. Just nu håller ett språkbedömningsverktyg på att tas fram nationellt för att kunna användas för att stärka förutsättningarna för en god vård och omsorg för äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det ska vara lätt att göra rätt. Väljer man att ha en miljövänligare elbil är det viktigt att man enkelt ska kunna ladda sin bil. Självklart ska man betala för elen man använder.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har goda möjligheter till ett fortsatt flyktingmottagande i Halmstads kommun. När det är ett väl samordnat mottagande är det viktigt att Halmstad som en del av Sverige stöttar de som behöver fly sina länder de bor i. Liberalerna värnar asylrätten. Det är dock viktigt att vi ha ett bra integrationsarbete i kommunen så man kommer in i samhället, kommer i arbete och lär sig svenska.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi har en bra blandning av privata utövare och kommunen idag. Det är inte bara företag utan även föräldrakooperativ och föreningar som bedriver skola och förskola i Halmstad idag. Det viktigaste är inte vem som är huvudman utan att det är en bra kvalitet och att eleverna når kunskapsmålen. Liberalerna vill ha fortsatt valfrihet men vi vill begränsa vinsten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur är en viktig del för Halmstad, vi har alltid varit en konststad. Kultur är viktigt för välmåendet och för den fria tanken. Kultur ökar en plats mjuka värden. Kultur är en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi vill inte att man ska betala skatt för att kommunen ska lägga pengar på hög. Om vi ser att man kan sänka skatten gör vi gärna det. Just nu har vi stora utmaningar framför oss inom skola, äldreomsorg och socialtjänst så vi tror inte att det är rimligt att vi kan sänka skatten de närmaste åren utan att tappa i kvalitet.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Halmstads val:

 • Bygga fler bostadsrätter och villor i anslutning till Andersberg
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis
 • Öppna en skola med elever från olika stadsdelar

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Halmstads val:

 • Lägga mer resurser på att utveckla badstränderna
 • Lägga mer resurser på utveckling av stadskärnan
 • Profilera kommunala grundskolor med olika specialinriktningar