Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Hagfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Med vårt mandat har vi fått inflytande genom vågmästarroll i kommunen. Man kan fortsätta bygga fina lokaler men tar vi inte bättre hand om våra anställda så har vi ingen utbildad personal i verksamheterna. Vi vill ha: utökat samarbete med samarbete med lokala näringslivet, satsning på skolan i Ekshärad, ökad personaltäthet, bättre arbetstider, tryggare skola med mindre klasser, kulturliv för alla.

Våra viktigaste lokala förslag

Personaltäthet barnomsorgen

Bristen på personal i barnomsorgen påverkar barnens anknytning, då den är sårbar och många timvikarier måste gå in och fylla upp. Men bristen påverkar också personalens arbetssituation. Vi vill öka personaltätheten för att skapa en trygg omsorg för både barn och personal. Men även i kommunens övriga omsorgs områden behövs mer personal för god arbetsmiljö.

Verkar för Blinkenbergsparken blir en park för alla åldrar

Idag har vi en mycket fin park på Blinkenberg med lekplats, scen och frisbeegolf. Men vi skulle utveckla den så den blev mer levande och med bättre service. Med bla annat en servicebyggnad med cafe, toaletter och möjlighet att kanske få låna en frisbee eller andra sällskapspel och verka för kulturprogram för scenen. Så att parken blir en samlingspunkt i Hagfors för alla åldrar. En levande park.

Sjöar och dammar

Även om vattendomar ligger på ett på ett högre plan, så vill vi att kommunen verkar för att dammar bevaras i vår byggd. Dels för att det har inverkan på den miljö vi har i bygd. Men också för att det är kulturhistoria, då många av dessa har tillkommit av en orsak. Dessa vattenspeglar är ett trevligt inslag för alla turister som kommer till vår byggd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ytterligare mandat, ev. allianssamarbete, vågmästarroll där vi bedömer varje fråga för sig och utgångspunkt med vad vi anser vara kommunens bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Hagfors

Kommunen ska motverka att dammarna i kommunen rivs

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det kan förändra landskapet på ett negativt sätt. Då påverkar det de som bor och verkar inom det området dammen finns.

Mer vårdverksamhet ska flyttas in i de gamla sjukhuslokalerna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Fina lokaler som är värda att användas och inte bara stå tomma till ingen nytta

Badhuset i Hagfors ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ungdomsverksamheter ska få låna kommunens lokaler gratis

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Som situationen är idag så är det tufft för föreningar med ekonomin. Så detta skulle vara ett bra sätt att stötta föreningar ekonomiskt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Med den ekonomi som är i kommunen och att vi går mot sämre ekonomiska tider så är det inte ekonomiskt genomförbart. Även om det ur ett arbetsmiljö synpunkt skulle vara bra för personalen. Men ökad personalstyrka är en bättre väg att gå för belastningen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är positivt ur den synpunkten att det ger kommunens invånare möjlighet att säga vad de tycker. Problemet är att det oftast är få som röstar i lokala folkomröstningar och då blir resultatet lite vacklande och priset för ett osäker resultat är inte ekonomisk försvarbart alla gånger.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det viktigaste är att kvaliteten är bra på vården och att det finns en valfrihet från de som nyttjar detta. Sedan kan vinstuttaget i privata vårdföretag diskuteras.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det tror jag är viktigt för att folk skall börja våga gå över till elbilar. Bra om kommunen vågar ta första steget, för att invånare också ska kunna våga ta steget.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Viss inflytande är viktigt även om vi bör ställa upp för de som söker ett bättre liv i vårt land så skall vi göra det vi kan. Men det måste också vara på en nivå som kommunen mäktar med. Men ingen kommun skall kunna säga nej, utan alla måste hjälpa till.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Viktigt att kulturlivet är levande och att det finns för alla åldrar. Därför behövs mer pengar så att kommunen kan jobba mer utåtriktad och stödja olika kulturföreningar mm

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har en hög skattesats, men pengarna behövs och det är inte en omöjligt att man måste höja i framtiden om vi skall kunna genomföra de saker som kommunen måste sköta.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Hagforss val:

 • Bygga toaletter och café i Blinkenbergparken
 • Öka personaltätheten i förskolan
 • Öka tillgången till tryckta läromedel i skolan