Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalt parti som alltid sätter skolan först sparsam med kommunens resurser och att Habo ska växa i lagom takt. Säkra trafiken på väg 195 mellan Habo och Jönköping. Vi tar debatten mot främlingsfientlighet.

Våra viktigaste lokala förslag

En balanserad inflyttning för att bevara hög kommunal servicegrad

Kommunledningen bör vara sparsam med att initiera nya byggprojekt, för att minska trycket på nya förskolor, skolor och andra serviceinrättningar. Äldre innevånare skall inte behöva minska sin servicegrad för finansiera inflyttning.

Profilklasser på högstadiet i musik och eller idrott

Profilklasser är klasser där eleverna ges möjligheter till särskild inriktning genom att de får orientera sig inom ett specifikt ämne tillsammans med den allmänna undervisningen. Det ökar skoltrivseln och ger skolorna en spets och profil. Då Habo har en av landets bästa kulturskolor och några av landets mest dynamiska idrottsföreningar bör kommunen införa profilklasser i idrott och musik.

Starta en resursskola i Habo

Alla elever ska ges möjlighet till att klara skolan och lära sig det de behöver, men alltför många elever får inte tillräckligt stöd för att nå dit. En del elever behöver en anpassad undervisning och lärmiljö i form av resursklass för att lyckas i skolan. Med mer specialpedagogisk kompetens, trygghet och mindre klass ges alla möjlighet att klara skolgången.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Större kommunalt inflytande gällande strandskydd.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Bibehålla nuvarande styre med de fyra allianspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ytterlighetspartierna på så väl höger som vänsterkanten.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Habo kommun växer och kommunala servicen och behöver sina tjänstemän.

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Valfrihet och skolengagemang är liberala kärnvärden. Framtiden börjar i skolan

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Frågan ägs av regionen och är inte en kommunal fråga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Viktigare att poängtera näringsvärden i all mat.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Sådant förslag förutsätter statliga medel.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Folkomröstningar är ett trubbigt verktyg. 1. Hur länge gäller en folkomröstning? 2. Vem tar ekonomiskt ansvar för resultatet? 3. Hur ändrar man resultatet i en folkomröstning?

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Grundläggande svenskakunskaper är ett krav för en kommunal anställning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Boverkets regler gäller för all nybyggnation och att göra avsteg är svårt. Däremot kan kommunen vara behjälplig och stöttande mot byggherrar som är villiga att bygga smart och ekonomiskt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna är för valfrihet och konkurans

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan vara behjälpliga att ge tillstånd för privata initiativ

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Habo ska vara ett samhälle för alla oavsett härkomst. Habo näringsliv är i stort behov av arbetskraft och invandringen kan bidra.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Friskolor kan vara ett bra kompliment men får inte dränera systemet på resurser

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Habo har bra idrottsverksamhet men inte lika väl utbyggd kulur verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Sparsamhet med medborgarnas skatter, kommunen befinner sig i en situation med stora investeringsbehov vilket gör att en skattesänkning i närtid är svår.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Habos val:

 • Erbjuda samhällsservice i alla kommundelar
 • Förlänga särskolan med årskurserna 7–9
 • Sätta fler solceller på kommunens byggnader