Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Grästorp

Varför ska väljarna rösta på er?

Bättre ekonomisk styrning, större transparens i beslutsprocesserna och fler skall delta i besluten. En bättre skött tätort - vi har bara en, mer resurser till skolan och en stor satsning på fysiska läroböcker och mindre stök.

Våra viktigaste lokala förslag

Ny politisk organisation

Vi liberaler älskar demokrati och att många kan göra sin röst hörd och komma med idéer om hur vår kommun kan skötas och utvecklas. Idag är Kommunstyrelsen med sina utskott i praktiken den enda maktsfären i kommunen. Vi vill ha special nämnder under kommunfullmäktige inom skola, social verksamhet, teknisk verksamhet och miljö och bygg där fler med särskilda kompetens kan engagera sig och ta ansvar.

Stor satsning på fysiska läromedel i skolan

Grästorp ligger i nations botten när det gäller fysiska läromedel helt emot en samlad vetenskap. Att ha digitala läromedel som en del i undervisningen är vi positiva till men att i stort sakna fysiska läromedel är fullständigt fel om än billigt för kommunen. Vi vet att våra elever även har utvärderats med lägre läsförståelse. Våra barn är inga försöksobjekt - de skall ha läromedel som är beprövade

En mycket bättre underhållen tätort

Grästorp har en enda tätort. Vara har 9 tätorter och Essunga har 3. Rimligen borde vi ha en mycket bättre underhållen tätort - vårt Grästorp - än vad vi ser idag. Farliga trottoarer särskilt för våra äldre och dåligt underhållna gator. Vi kommer att satsa på Grästorps tätort

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Johan Pehrson har rätat ut många frågetecken. Vi har varit kritiska till friskolebolag och friskolekoncerner som finansieras av skattemedel men med den översyn som nu initierats tror vi att vi kan komma rätt även i denna komplicerade fråga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

L+M+C+KD

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Grästorp

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Sverige har massor av sjöar och vattendrag och det är rimligt att ett visst antal, noga utvärderade, kan exploateras för bostäder

Grästorp ska bilda ett kommunalt bostadsbolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi Liberaler har motionerat om ett kommunalt bostadsbolag i Grästorp men är i grunden intresserade av privata aktörer som bygger bostäder och driver bostadsbolag. Dock - om det saknas privata initiativ och intressen så bör kommunen själv tillse att bostäder byggs och förvaltas.

Det ska byggas skyddsrum i Grästorps kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Med den utveckling som skapats genom Rysslands krig mot Ukraina och med F7 Såtenäs helt nära oss och vid ett angrepp ett tydligt mål för fienden så är det viktigt att frågan om skyddsrum tas upp och att en planeringsprocess startar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns en poäng med detta både klimatmässigt och undervisningsmässigt dvs att det går utmärkt att laga god och näringsriktig mat utan kött. I grunder är jag dock för valfrihet och att eleverna själva, inom rimliga gränser, kan välja mat som de gillar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Som grundsats - absolut skall de avvecklas. Men givetvis kan det finnas särskilda fall där det ändå är motiverat med något kommunalt bolag om den privata sektorn inte svarar upp på de behov som kommunen har.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är fel väg att gå. Att gå ner två timmar om dagen ger en mycket stor kostnad för kommunerna. Fler händer behövs inom äldreomsorgen. Det utvecklas ständigt nya hjälpmedel för de äldre och de som sköter de äldre. Vi liberaler bejakar teknikutvecklingen. Det skall inte vara så att äldreomsorgspersonalen skall slita ut sig med tunga lyft etc. Det är en arbetsmiljöfråga.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Folkomröstningar kan vara både bra och dåliga givetvis. Visserligen är de rådgivande men att ge emot ett utfall kan vara svårt. Många gånger är det komplicerade frågor som skall avgöras och långt ifrån alla vill eller kan sätta sig in i de olika aspekterna av frågan. Det är bättre att fler engagerar sig politiskt och inom det området driver frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är ju självklart att de anställda inom hemtjänst och äldreomsorg skall kunna kommunicera oproblematiskt på svenska med vårdtagarna men livet är inte alltid enkelt. Vad gör en kommun när det inte finns sökande till tjänsterna inom äldreomsorgen t.ex? Den situationer har vi haft i Grästorp. De äldre måste få värd och hjälp. I vissa fall kanske språkträningen måste ske efter anställningen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi är skeptiska till vinstdrivande företag inom den skattefinansierade sektorn. Stora krav ställs på upphandling och uppföljning och ibland - kanske ofta- fungerar inte detta. Om det fungerar så är vi ändå positiva.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är mycket viktigt för omställningen att antalet ladd stolpar ökar och att kommunen är en del i denna utbyggnad.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Humanism men också realism är viktig i frågan om flyktingar till Sverige. För Grästorps kommun är frågan om antal flyktingar inte en mycket stor fråga men för Sverige som tagit emot flest flyktingar per capita i Europa så är situationen mycket ansträngd och vi behöver andrum och först få till en fungerande integrationsprocess och få grepp om kriminaliteten.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Grästorp är en liten kommun och den kommunala skolan fungerar även om vi har en hel del vi vill ändra på. En ny aktör, en friskola, skulle absolut tvinga fram en skärpning på flera plan men i grunden så bedömer vi inte att en sådan etablering vore varken hållbar eller skulle tillföra eleverna särskilt mycket - men skapa valproblem för föräldrarna och planeringsproblem för kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturen är till stor del en fråga och aktivitet för civilsamhället men i förhållande till de stora summor som satsas på sportaktiviteter så skulle lite mer kultur vara av nytta för både kommun och invånarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi har högst kommunalskatt i jämförelse med våra grannkommuner och vi har bara en enda tätort. Skola, äldreomsorg administration etc i en enda tätort. Något att drömma om för andra kommuner. Ändå - högsta kommunalskatten. Självklart skall den minska. Dags för effektivisering.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Liberalerna Grästorp har hoppat över denna fråga