Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är partiet som sätter skolan främst, skapar trygghet i hela staden genom både hårda tag och mjuka förebyggande insatser. Vi tror att samhället blir bäst när människor klarar sig av egen kraft. Klarar man sig inte själv så måste samhället finnas där och ge det stöd man behöver. Det är det vi menar med frihet.

Våra viktigaste lokala förslag

Göteborg ska vara en kunskapsstad

Allting börjar i skolan. Oavsett bakgrund ska skolan ge dig alla möjligheter. Här ska barnen mötas av både ramar och kramar. Vi behöver fler speciallärare och behöriga lärare. Säkerställ att elever med behov får tidiga insatser. Inför kommuncentral rättning av nationella prov. Bygg ut systemet med heltidsmentorer på högstadiet och gymnasiet. Inrätta fler moderna lärlingsprogram på gymnasiet.

Bekämpa otryggheten och tystnadskultur.

Vi vill öka transparensen i staden för att bryta tystnadskulturen. Snabbutbilda skyddsvakter för att stödja polisens trygghetsarbete. Bygg bort otrygga miljöer genom bland annat ökad belysning. Vi satsar på förebyggande insatser för att stoppa rekrytering till gängen.

Sänk skatten med 1%

Vi tror att alla vill vara med och bidra, tillhöra och tillföra. Arbetslinjen ska gälla framför bidragslinjen. Arbete måste löna sig. Löntagare med låga inkomster ska få behålla mer av sin lön. Detta ska ses som en frihetsreform. Göteborg har kommunala bolag värderade till 130 miljarder. Vi vill öka avkastningen och se till att bolagen inte växer mer än idag.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inget speciellt. Vår lokala linje går väl i takt med vår nationella politik

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill helst se ett fortsatt Alliansstyre(L,M,KD,C) - gärna i majoritet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi pratar med alla partier men sätter oss inte i ett styre där SD eller V ingår

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Göteborg ska vara en attraktiv evenemangsstad och stärka vår konkurrenskraft.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi är för all fossilfri elproduktion. Det är viktigt att politiken inte begränsar möjligheterna för nya teknologiska lösningar på elproduktionen.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Väl fungerande parkeringar är viktigt i Göteborg, då tillvaron med bil behöver fungera. Strul och en oförmåga att hantera konkreta problem skapar stor irritation och konflikter. På en del platser kan det finnas utrymme att använda parkeringsytor mer effektivt.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill göra det omvända, ge hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen möjligheten att ombilda till bostadsrätter. Fler göteborgare bör få möjligheten att äga sitt boende.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill inte sätta käppar i hjulet för näringslivet. Vi vill se en levande dygnet runt öppen stad.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ansiktstäckande slöja på barn ska inte förekomma. Det försvårar barnens möjlighet till lärande och social interaktion.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Göteborg har ett kommunalt bolagsimperium som bör bantas. Kommunen ska koncentrera sig på kärnuppgifter- skola, vård och omsorg. Inte konkurrera med det privata näringslivet

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror att detta är ett orealistiskt förslag. Vi har redan idag svårt att bemanna i äldreomsorgen och detta hade minskat kontinuiteten av personal för brukarna mer än idag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi står upp för den parlamentariska demokrati. Var 4e år väljer vi beslutsfattare som får ta ansvar för politiska beslut. Väljarna kan kräva ansvar från sina representanter vid val. Politiker har till uppgift att väga olika intressen mot varandra.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det handlar om brukarens rätt att förstå omsorgspersonalen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Köprincipen gäller i grunden men bör kunna åsidosättas för särskilda ändamål, att hjälpa kommunen att ta emot flyktingar vara ett sådant undantag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna Göteborg vill se tillräckligt med laddplatser och utöka dessa längs Göteborgs gator. Det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att ladda elbilar när det är låg belastning i elnätet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi välkomnar seriösa friskoleaktörer att etablera sig i Göteborg. Hur stor andel av det totala skolutbudet som dessa ska utgöra går inte att bestämma på förhand.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna är borglighetens kulturella samvete.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kommunen har under flera år visat på stora överskott, dessa bör tillfalla göteborgarna. Dessutom har vi kommunala bolag som inte ger en rimlig avkastning. Byråkratin är för omfattande och kan minskas.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Göteborgs val:

 • Planera för fler bostadsrätter och villor i utsatta områden
 • Skapa kommunala specialenheter mot rekrytering till kriminella nätverk
 • Utöka elevhälsan i skolorna

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Göteborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunala skolor
 • Bygga fler cykelvägar
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter