Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Gagnef

Varför ska väljarna rösta på er?

För att kommunen skall drivas med en liberal värdegrund som bas.

Våra viktigaste lokala förslag

utökat ekonomiskt föreningsbidrag

De flesta fritidsanläggningarna i kommunen är föreningsägda och driver även dessa med ideella krafter, kommunen bistår med ekonomiska bidrag som i vissa fall inte räcker till. Då måste föreningarna använda verksamhetsmedel till dessa, vilket hämmar övrig verksamhet.

sporthall i djurås

I kommunens största samhälle Djurås saknas idrottsanläggningar, därför när Djuråsskolan byggs om, passa på och omvandla gymnastikhallen till Sporthall.

Tryygare kommun

På ett antal platser i kommunen är det tyvärr alldeles för mörkt större delen av året trots att det finns gatubelysning (som ej lyser), tänd belysningen för en tryggare kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

L, C, M, KD

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Gagnef

Fler fritidsgårdar ska öppna i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen är stor till ytan och med endast 1 fritidsgård öppen är det ett ytterst fåtal ungdomar i kommunen som kan ta del av deras verksamhet.

Björbo särskilda boende ska vara kvar i nuvarande form

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi skall ha äldreomsorg i så stor del av kommunen som möjligt.

Inkomstkraven för att få bostad av allmännyttan ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen har ansvar för att kommunens innevånare har en bostad.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Komplex fråga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Skolan skall erbjuda husmanskost och vegetarisk kost varje dag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklarhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Är inte en kommunal fråga!

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har val vart 4:e år.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: De äldre måste få känna trygghet i att bli förstådda.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Räcker att kommunen skaffar laddstolpar till kommunens fordon, publika laddstolpar är en fråga för privata marknaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi är en kommun som inte tagit emot särskilt många flyktingar hitills.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det finns idag enbart 1 privat utförare i kommunen o de verkar inom förskolan, kunde vara intressant med flera privata utförare inom skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har idag en budget inom kultur som motsvarar ungefär medel i Sverige.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Väldigt svår fråga, mycket är beroende på hur stor del det statliga stödet är.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Gagnefs val:

 • Bygga och rusta upp lekplatser
 • Bygga ut kommunala skolor
 • Öka bidragen till föreningar

Så svarar L: 1, 2, 9