Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har lagt motioner om äldreomsorgen, om nytt centrumhus i Deje, nya trygghetsboenden och mycket annat. Nu går vi vidare med ett program för de kommande fyra åren. En ännu bättre skola. Fler bostäder – runt om i kommunen. En plan för en klimatneutral kommun. Ökad jämställdhet. Satsning på integration. Utveckling av hemtjänsten. Mer samverkan med föreningar: fler gräsplaner för ungas fotboll!

Våra viktigaste lokala förslag

En ännu bättre skola

Att samtliga elever efter nio år får gymnasiebehörighet ska vara grundskolans ansvar. I Forshaga lämnar 18% åk 9 utan att ha behörighet till gymnasiestudier. Den siffran måste ner! Det är viktigt att skolan finns nära. Vi vill säkra Olsäterskolans framtid. Högstadiet i Deje ska finnas kvar. Och skolorna i Skived och Grossbol! Barngrupperna i förskolan ska vara små. Ett skäl till att Forshaga inte

Respekt för de äldre

Kommunen ska visa äldre som behöver hjälp respekt för deras behov, livsval och intressen. En fast omsorgskontakt är viktig. Idag möter hemtjänsttagaren 23 olika personer på två veckor. Ofrivillig ensamhet är ett stort problem. Ett praktiskt och organiserat samarbete med civilsamhället bör inledas och utvecklas. En granskning av äldreomsorgen behöver genomföras med externt stöd.

Utveckla varje del av kommunen

Kommunen ska ta fram generella områdesplaner där områdenas helhetsbehov beaktas. Det skapar bättre förutsättningar för att bygga ut kommundelar som innehåller allt från bostäder till arbetsplatser, handel, skolor, äldreboenden, föreningslokaler och idrottsytor. Detaljplaner ska vara flexibla med kommundelens behov i centrum.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill medverka till en mer samordnad och effektiv opposition.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förskola nära bostaden är vad barnfamiljerna vill se. Stämmer med barnens önskan - nära kamrater - och sparar tid för föräldrarna.

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Skapar bättre arbetsförhållanden och ger stöd till de elever som drabbas mest av mobilerna.

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Självklart! Vi vill också se fler trygghetsboenden.

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tror vi kan lita på att personalen klarar detta.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Tror att de viktiga bolagen - bl a Forshagabostäder - behövs, men behöver bli bättre.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Men vi vill framför allt se att alla som vill jobba heltid ska kunna få det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det viktiga är istället att göra mer för att lyfta den politiska debatten och skapa ökat intresse för det som sker i nämnder och fullmäktige.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart. Språket är en viktig del av kompetensen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Framfört allt behövs fler detaljplaner och en aktiv insats för att intressera byggföretag att ta fram hyres- och bostadsrätter. Även radhus och villatomter behövs. Intresse finns, men kommunens långsamhet med detaljplanering är ett problem.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kräver att kommunen har kompetens att ställa krav och följa upp att de efterlevs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En del av ett attraktivare Forshaga. Går långsammare här än i andra kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Tror kanske att intresset är litet från aktörer m h t kommunens storlek. Bättre att skolan förstatligas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kulturintresset har svalnat på senare tid. Kammarmusikdagarna försvann. Gamla Kraftstationen i Dejefors är hotad.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Riktade statsbidrag är inte idealiskt, men behöver förvaltas bättre.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Forshagas val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Lägga mer resurser på orterna utanför centralorten
 • Lägga pengar på att fräscha upp Forshaga och Deje centrum