Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Filipstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det enda svenska parti som bildats för att forma samhället efter liberala ideal. Främst av våra tankar är individens rätt att söka sin lycka. Att ha friheten att göra genomtänkta val. Därför är vårt främsta fokus skolan. Med en god utbildning följer goda valmöjligheter under resten av livet.

Våra viktigaste lokala förslag

Behöriga lärare i Filipstads skolor

Filipstad har LÄGST andel behöriga lärare i Värmland. Det ska vi ändra på. Lärarnas löner behöver höjas. Vi behöver se över frågan om lektorat och mycket mer.

Stärk landsbygdens skolor

Förverkliga byggvision för Filipstads landsbygd. Vi kan lära av grannen Karlstad och arbeta aktivt med att få allt fler att bo kvar och bygga nytt på landsbygden. Då stärks underlaget för landsbygdens skolor. Vi ska också se över arbetet för de lärare som arbetar på våra mindre skolor. De ska också ha fungerande kollegialt utbyte samt bra löner förstås.

Ordningsvakter i Filipstad

Filipstad borde vara idyllen där tre sjöar möts. Men allt för ofta störs stadsbilden av oro, missbrukare som sköter sina konflikter inför öppen ridå. Det stör boende, besökare och handel. Så kan vi inte ha det. Det inkräktar på folks frihet. Därför behöver kommunen stärka ordningen och tryggheten i centrum med ordningsvakter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

På marginalen är nog vi som lever ute i landet mer fokuserade på att utveckla landsbygden och dess areella näringar än storstadens företrädare som mer fokuserar på bevarandefrågor i miljöpolitiken. Men det gäller nog generellt inom politiken oavsett parti.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst vill vi styra själva, som individen med de många valmöjligheterna styr över sitt liv. Men i realiteten vet vi att vi behöver hjälp för att bilda ett hållbart styre. Det är därför vi samarbetar med C och M i Filipstad. De partierna står oss tillräckligt nära för att underlätta våra diskussioner samtidigt som vi konsekvent bemöter varandra på ett värdigt sätt. Ett gott utgångsläge.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, men såväl V som SD kommer att utgöra problem utifrån olika perspektiv.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Filipstad

Byskolorna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig år målsättning är att hela Filipstads kommun ska leva. Att lägga ner skolorna skulle allvarligt inskränka valmöjligheten att leva på vår landsbygd. Men, vi kräver god kvalitet i samtliga skolor. Också landsbygdens.

Nedlagda gymnasieprogram på Spångbergagymnasiet ska startas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Med ett brett utbud på utbildningar ökar vi möjligheten att fler kommer i egen försörjning. Det behöver Filipstad.

Kommunen ska lägga mer resurser på orter utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Hela kommunen ska leva. Vill vi utveckla och inte enbart administrera en långsam avveckling så behöver vi vara noga med att viktiga förutsättningar för liv på landsbygden finns. Det kan gälla snabbt fiberbredband som förskolor och skolor för barn i låg- och mellanstadiet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Barn mår bra av en allsidig kost, som innehåller animalisk föda (ägg, kyckling, mjölk, ost, kött, fisk). Det är svårt och dyrt att kompensera för allt nyttigt som den animaliska födan ger.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Offentlig verksamhet finns först och främst för att utföra de nödvändiga nyttigheter som det privata inte kan eller ska utföra.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I förstone en utopi som bygger på tron att skatteunderlaget är oändligt. Sen ska man förstås alltid vara öppen för kreativa sätt att organisera arbete, för de äldres bästa, för att minska belastningar och sjukskrivningar hos personalen. Om sextimmarsdagen införs, riskerar vi inte att de äldre möta av än fler utförare i sina hem? Ett problem redan idag.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tanken är inte fel. Anta att samtliga skolor skulle drivas som entreprenad. Då funnes inget alternativ än just att ta emot.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Med Filipstads ekonomi och nu efter alla investeringar dessutom höga belåning så låter det som en väldigt avlägsen utopi. Bättre att vi samverkar väl med de privata hyresvärdarna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Av omsorgen om den kommunala verksamheten och dess anställda är detta ett bra förslag. De anställda får fler arbetsgivare att välja mellan. Det underlättar kvalitetsjämförelser. Dessutom, viktigast av allt, det ökar de äldres valmöjligheter. Verksamheten finns för dem.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Där så är möjligt bör kommunen, via sitt energibolag, underlätta för denna infrastruktur. Helt nödvändigt i hela vårt stora skogslän. De privata gör sitt, men det räcker inte.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Filipstad har erfarenheter att vila sig mot sedan den senaste stora flyktingströmmen. Vi fick ta ett för stort ansvar. Staten var generös en kort tid. Men tyvärr för kort tid. Så det är att föredra att dem med dem lokala kännedomen får mer att säga till om. Varje flyktingvåg ser olika ut. Ukrainarna som kommer nu är generellt sett mer välutbildade än förra flyktingvågen. Det påverkar integrationen

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det har vi liberaler ingen synpunkt på. Vårt fokus ligger på kvalitén i utbildningen eleverna får, inte vem som driver skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ett rikt kulturutbud, inte minst för barn, är viktigt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Målsättningen, på lång sikt är förstås att få ner skattetrycket. Kortsiktigt är de flesta nog bäst betjänta av sänkta skatter på el och drivmedel. Jobbpendlandet, som bidrar till individens frihet, har blivit dyrt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Liberalerna Filipstad har hoppat över denna fråga