Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Färgelanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett stabilt parti som har erfarenhet av att ta ansvar och har under många år varit del av majoritetsstyret i kommunen.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola

I skolan sätter vi kunskapen i centrum. Undervisningen är skolans kärnverksamhet. Då behövs kunniga lärare, skickliga skolledare och tydliga förväntningar på både elever och föräldrar.

Äldreomsorg

Färgelanda kommun behöver ett nytt äldreboende. Ett äldreboende med god personaltäthet, "hemlagad" mat och aktiviteter. Kommunens årsrika ska veta att det finns en plats på ett boende när den behövs.

Satsning på byggfärdiga tomter

Vi är en kommun som stagnerar i antal kommuninnevånare. Med färdigställda tomter runt om i våra samhällen som marknadsförs på ett bra sätt kommer fler att upptäcka fördelarna med vår kommun

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, ingen definierad. Skulle sådan uppstå tar vi det internt och lämnar förslag på vårt högsta beslutande organ Landsmötet

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi arbetar för att Liberalerna skall få så många röster att vi blir en kraft att räkna med i det politiska styret.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Självklart inte. L-politik = JA Icke L-politik = NEJ!

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Färgelanda

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Färgelandas val:

 • Anställa kommunala trygghetsvärdar
 • Bygg fler cykelvägar
 • Planlägga fler byggfärdiga bostadstomter