Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Falköping

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

Alla barn har rätt till en god utbildning. Kvalitet på utbildning påverkas av lärarnas utbildning, kompetens och förutsättningar. Storlek på klasser bör anpassas efter elevernas mognad och behov.

Kultur och natur

Naturen är en fantastisk resurs. Matproducenter och naturälskare har kunskap som vi ska ta tillvara när vi planerar vägar, nya bostadsområden och bygger ut Falköpings tätorter. Områden för rekreation och friluftsliv behövs för alla. Vi prioriterar ett rikt idrotts- och kulturliv i hela kommunen.

Arbete skapar välfärd

Företag behöver långsiktiga förutsättningar där politiken och kommunens anställda underlättar för start av nya verksamheter. Fler arbetsplatser skapar fler jobb, ökat välstånd och möjligheter för hela Falköpings kommun att blomstra. Fortsatt goda kommunikationer, både till och från Falköping, är viktigt för arbete, studier och aktiviteter.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns andra trygghetsskapande åtgärder man kan göra innan kameraövervakning. Kommunen samverkar i det brottsförebyggande arbetet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla kommuner skall hjälpa till efter kapacitet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Falköpings val:

 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Utöka platserna på Lärcenters yrkesutbildningar
 • Öka antalet lärare i lågstadieskolorna