Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Falkenberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Utifrån våra socialliberala idéer satsar vi på välfärd för alla. Hela kommunen skall ha god miljö, tryggt boende och service. Skolan skall ha resurser så att varje barn kan få hjälp på sin nivå. För de som befinner sig mitt i livet skall det finnas förutsättningar för arbete, företagande och studier. Äldre skall fortfarande bestämma om hur man vill ha sitt liv. Rasism och intolerans skall bekämpas

Våra viktigaste lokala förslag

Fler i arbete

Falkenberg har ett gott företagsklimat. Ett väl fungerande näringsliv är förutsättningen för fler i arbete. Det ska finnas mark runt om i hela kommunen där intresserade företag snabbt ska kunna etablera sig. Kurser inom Komvux, högskolekurser och företagsförlagd utbildning bör samordnas för näringslivets behov. Många nyanlända behöver språkträning, det kan ske kombinerat med praktik.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det blir svårt att föra en socialiberal politik i samarbete med M, Kd och SD, om vi inte blir betydligt starkare än dagens opinionsundersökningar. Polisinsatser behövs mot grovt kriminella, men vi tror mer på förebyggande arbete i utsatta områden än högerblockets ensidiga satsning på fler poliser.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val på vår politik. Efter valet förhandlar vi precis som 2018. Samarbetet har fungerat bra under denna mandatperioden. Det vi lovade väljarna har vi kunnat genomföra. Vi har tidigare samarbetat med Allianspartierna. För Falkenbergarnas bästa kommer vi att förhandla för ett gott samarbetsklimat, för möjligheten att genomföra våra vallöften. Liberalerna vill vara med och ta ansvar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har väldigt lite gemensamt med Sverigedemokraterna, och de gillar inte oss.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Falkenberg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Fler platser än idag, men vi vill inte ha ett övervakningssamhälle.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ställa krav på solcellsanläggningar vid nya bostadsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Absolut vid nybyggnation av kommunala bostäder samt övriga kommunala byggnader.

Kommunen ska säga nej till nya vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunerna ska ha stort inflytande över planering och etablering av vindkraftsparker. Även kunna stoppa ev. etablering. Som det ser ut nu behövs mer vindkraft men den kommer ofta i konflikt med andra intressen. Vindkraftetablering får inte ske på bekostnad av djurliv, fiskerinäring etc.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är en facklig fråga, det bestämmer vi inte lokalt i Falkenberg.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finansieras via det kommunala bostadsbolaget.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: • Liberalerna vill bygga ut laddningsinfrastrukturen kraftigt i hela kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Falkenbergs val:

 • Ge mer pengar till skolor med låga resultat
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor