Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Eslöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi erbjuder politik som grundar sig på liberala ideal = frihet för Dig lika väl som för mig. Min frihet får inte inskränka på Din eller något annans.

Våra viktigaste lokala förslag

Eslöv, en del av öresundsregionen

Trygghet, näringsliv vill vi ge möjlighet till utveckling, levande centrum, goda järnvägsförbindelser och kommunikationer, blomstande byar

Vård med vårdtagaren i centrum

• Vårdtagare väljer vårdtyp • Vårdtagare skall känna trygghet Personalen ska ha rätt kompetens och utbildning. Skyddsutrustning ska användas så att inte smitta sprids. Personalen ska tala och förstå svenska och ge ett bra bemötande. Vårdpersonal skall vara kunnig och ha tid

Miljö – natur - landsbygd

Respekt för landsbygdens/byarnas människor, deras liv och åsikter. Värna naturen och naturvärden. Var rädd om miljön och klimatet: Elektrifiering skall underlättas, stöd användning av förnybara bränslen, se till att kommunikationer och pendeltåg fungerar. Inga höghastighetståg som förstör natur, miljö, och djurliv.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S + M + L

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Diskutera med alla men inte styra tillsammans med V eller SD

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Eslöv

Kommunens kameraövervakning ska utökas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fler skyddade naturområden ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta säga nej till höghastighetstågen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nybyggen ska i första hand ske på redan asfalterad eller stenlagd mark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Eslövs val:

 • Bygga ut cykelvägarna i hela kommunen
 • Höja det ekonomiska stödet till föreningar
 • Säkra kommunal service i alla delar av kommunen