Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi liberaler värnar om den enskilda människans frihet. Politiken ska riva hinder och skapa möjligheter, inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Vi ska skapa en starkare kommun där människor arbetar och känner framtidstro genom att barnen går i bra skolor med utbildade lärare, göra Eskilstuna till en trygg stad och där äldreomsorgen präglas av kvalité och valfrihet.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärk lärarnas befogenheter i klassrum och säkra ordning och studiero

Med mindre stök i klassrummen, mår både elever och lärare bättre. Tydliga ordningsregler, ordning och reda, tidigt stöd, fler speciallärare och små undervisningsgrupper ska finnas för dem som behöver det. Socialtjänsten ska samarbeta med skolorna så att utsatta barn klarar sin skolgång.

Inför valfrihet i äldreomsorg och hemtjänst (LOV)

Du kan välja tandläkare, vårdcentral och skola – men när du blir äldre ska du tydligen inte få välja vem som du får hjälp av i det egna hemmet och vem som går över tröskeln till ditt hem. För Liberalerna är det en självklarhet att de som är i behov av äldreomsorg och hemtjänst ska ha rätten att välja utförare.

Trygghetsteam på skolor som jobbar förebyggande mot gängkriminalitet

Unga som riskerar att hamna i kriminalitet ska fångas upp tidigt av lärare, kuratorer, fritidsledare och fältarbetande socialsekreterare. Liberalerna satsar därför både på förebyggande åtgärder och åtgärder här och nu. Vi föreslår fler lärare och socialpedagoger ute på skolorna samt mobila trygghetsteam bestående av socialsekreterare, väktare och fritidsledare.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna söker ett så stort stöd som möjligt för vår politik och att ingå i ett samarbete som kan genomföra så mycket liberal politik som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har inga förbud mot andra partier, men vi ligger längst ifrån V och SD.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska inte driva flygplatsen, det ska näringslivet göra. Om inte näringslivet vill driva den vill Liberalerna använda marken till att bygga ut logistikparken för att skapa fler jobb.

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har länge drivit frågan om en levande stadspark för att få en mer attraktiv centrumkärna. Med fler människor i rörelse får vi en ökad trygghet i centrum. Vi vill även ha glasskiosker, restauranger och barer i stadsparken och på Strömsholmen.

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att rusta kommunens elever med rätt kompetenser för de bristyrken som finns i Eskilstuna och närliggande städer. Många företag söker efter arbetskraft, men hittar inte arbetssökande med rätt utbildning. Därför ska kommunen erbjuda fler utbildningar inom bristyrken.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är viktigt att varje människa ska kunna påverka sin vardag, oavsett ålder. Kanske är det allra viktigast att få göra det när du inte längre klarar av vardagen själv. Att kunna påverka vart du bor eller vem som släpps in i ditt hem för att hjälpa till med hushållssysslor och personlig hygien ska vara en självklarhet i vårt Eskilstuna. Vi har lagt det här förslaget men S, M och C har röstat emot

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tycker inte att det kommunala bostadsbolaget ska bli hur stort som helst, utan det är viktigt med en mångfald av olika hyresvärdar. Vi vill att det kommunala bostadsbolaget ska bygga fler lägenheter, men för att det inte ska leda till stora hyreshöjningar i nyproduktion vill vi att bolaget säljer en del av de befintliga lägenheterna för att kunna finansiera byggandet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tycker inte att kommunen ska leka företagare och konkurrera med det privata näringslivet. Kommunen ska fokusera på kärnverksamhet som är skola, vård och omsorg. Ett bra exempel är försäljningen av Parken Zoo som under lång tid gick med mångmiljonförlust där kommunen fick täcka upp med skattebetalarnas pengar. Nu går Parken Zoo med vinst efter att en privat aktör har tagit över.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Sex timmars arbetsdag är inte något som politiker bör fatta beslut om, utan är en förhandling mellan fackförbund och arbetsgivare. Det är viktigt att kunna finansiera en sådan satsning och ställa den mot fler händer i vården. Liberalerna vill hellre se en ökad bemanning inom äldreomsorgen. Då slipper många inom omsorgen den stress det innebär att vara underbemannad.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna har lagt förslag om språkkrav för att jobba inom omsorgen i Eskilstuna. För många äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar sitt eget språk. Insatserna inom äldreomsorgen och LSS kan många gånger vara komplexa och innebära att en god kommunikation måste föras för att säkerställa patientsäkerheten, till exempel vid medicinering och dokumentation.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I den budget som Liberalerna har lagt som förslag har vi valt att fyrdubbla satsningen på laddstolpar i Eskilstuna. Vårt samhälle elektrifieras allt mer och fler väljer att köpa elbilar. Därför är det viktigt att Eskilstuna är med i den gröna omställningen och satsar på laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill ha en jämn fördelning av nyanlända flyktingar till Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att kommuner som innan inte tagit emot flyktingar ska ta sitt ansvar. För att få en bra integration, få fler i arbete och ge en bra start för de nyanlända ska kommuner likt Eskilstuna, som historiskt tagit emot många nyanlända, inte behöva ta emot lika många de kommande åren.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna värnar det fria skolvalet och vill se en ökad mångfald av olika skolaktörer - i Eskilstuna, Torshälla och på landsbygden. Här spelar de fristående aktörerna en viktig roll. Vi vill se ett bättre samarbete mellan den kommunala och de fristående skolorna om hur vi gemensamt kan förbättra skolresultaten i Eskilstuna. Däremot säger vi nej till nya religiösa friskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna vill värna det offentliga stödet till kulturen. Samtidigt är det viktigt att underlätta för fler privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och mer resurser.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill värna den hårt arbetande medelklassen. På längre sikt vill vi sänka Eskilstunas kommunalskatt så den ligger på samma nivå med övriga kommuner i vår storlek. Idag är skatten i Eskilstuna alldeles för hög.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Eskilstunas val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Ge ökade resurser till skolorna i utsatta områden
 • Skola, polis och kommun ska rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Eskilstunas val:

 • Anställa fler speciallärare i kommunens skolor
 • Garantera alla över 85 år plats på ett anpassat boende
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta