Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har landat i en hel del lokala frågor som måste lösas i Enköping, det är att vi måste få till ett fungerande familjevänligt centrum. Vi vill ha fri parkering de två första timmarna för att lätt kunna göra sina ärenden. Vi är dessutom en landsbygdskommun. Vi vill satsa på förskola öppna förskolor och grundskola med att införa skolsocial team

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan måste prioriteras

Mer resurser till förskolan/skolan för alla barn och elevers bästa. Vi vill ha fler öppna förskolor och fritidsklubbar. Vi vill införa skolsociala team i skolan.

Satsa på Enköping som levande centralort

Liberalerna Enköping vill skapa ett familjevänligt centrum. Möjliggöra en utveckling för den lokala handeln. Alltid fri parkering de första två timmarna i Enköping.

Arbeta för gemenskap och motarbeta utsatthet.

Inga utsatta stadsdelar ska finnas i Enköping. Vi vill tillsätta en Arbetsmarknadsnämnd för att skapa förmåga till egen försörjning. Vi vill införa skolsociala team i skolan för tidiga insatser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Se ovan

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En samlad borglig allians

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokrater och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver medel till andra nödvändiga framtida investeringar som nya skolor och vi tror att en privat aktör kan driva badet bättre än kommunen. Svårt att få ett familjebadhus att driva SPA och restaurangverksamhet i kommunal regi.

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Bra om man kompenserar med tillgänglighet för bilar på andra nära gator och att ytorna som frigörs kan upplåtas till den lokala handeln och restaurangverksamheter för uteserveringar.

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har ingen naturlig mötesplats nu, bra för att vi behöver ett bra centralt hotell till för hitresande både för besök och arbeten.

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bra, för att våra kulturbyggnader ska innehålla och bedrivas kompatibla verksamheter i.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart, valfriheten är viktigast.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Nej, alla behövs. Vi måste däremot utforma arbetsuppgifterna så våra medarbetare orkar jobba de 8 timmarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Man ska kunna tala med de man vårdar med respekt för dem alla. Säkerheten är viktig.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Klart är att vi behöver fler bostäder och kan vi vara med och hjälpa till så det blir av så ska vi vara det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Samma som med bostäderna, här måste vi hjälpa till om behovs finns.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har allmänna val av förtroendevalda för detta ändamål som fungerar bra.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Bra med valfrihet och vi ser gärna att friskolor etablerar sig i Enköping

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Gärna lite mer då vi vet att kulturen bidrar till att må bra. Bra för folkhälsan alltså! Kulturen är ett kitt som berikar vardagen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Inga höjningar, men vi behöver vara enda krona just nu för vi har stora nödvändiga investeringar i samhällsbygget som måste bli av.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Enköpings val:

 • Införa fri parkering i två timmar i centrala Enköping
 • Öka resurserna till komvux
 • Öppna mötesplatser för föreningar i hela kommunen