Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Ekerö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi satsar på konkret lokal sakpolitik. Ekerö kan mycket bättre. För oss är politikskt spel ointressant, vi brinner för sakfrågor. Ekerö kan bli en förebild inom många områden såsom skola, klimat, samhällsplanering mm. Vi vill behålla Ekerös lantliga karaktär samt öka småstadskänslan i centrumområden. Ekerö behöver behöver bygga vackert, småhus och flerfamiljhus i trä.

Våra viktigaste lokala förslag

En vackrare och trivsammare övärld

Den byggda miljön påverkar inte bara landskapet utan också hur vi mår. Därför bör vi sikta på att bygga med god arkitektur och gröna bostadsområden som det är trevligt att vistas i. En samordning mellan olika byggnadsområden är nödvändig för helheten. Liberalerna ser gärna att det byggs mer i trä, att byggnader inte skjuter i höjden och att anpassning görs till befintlig miljö.

Ekeröbarnen ska gå i säkra, trygga och inspirerande skolor

Barn och ungdomar är vår framtid. Skolorna på Ekerö ska vara trygga och inspirerande. Avveckla barackerna, bygg riktiga skolor. Vi behöver satsa mer på lärarna och en välfungerande organisation. För oss liberaler är det viktigt att elever får mer tid att röra på sig under skoltid. Cykla till skolan ska kunna göras på ett säkert sätt. Både privata och kommunala skolor etableras, växer och utvecklas

Kommunalisera Närlunda och Stockby vägföreningar

Vi i Liberalerna Ekerö anser att det är hög tid att Ekerö kommun tar ett större ansvar för vägar samt gång och cykelvägar i våra tätorter. Dagens situation är ohållbar och det kommer bli allt värre när Ekerö växer de kommande åren. För oss är inte frågan om vi ska kommunalisera de stora vägföreningarna utan hur gör kommunen det på bästa vis. Kommunen måste få kontroll på trafikplaneringen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Samarbete/beroende av SD.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Styret bör vara starkt liberalt. Vi är ett samarbetsparti och kan tänka oss koalitioner med alla utom ytterkantspartierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V. Vi kan tänka oss att göra upp i sakfrågor med dem om vi tycker lika.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Hela Ekerö ska leva. I takt med fler bostadsprojekt i området behövs skolan mer än någonsin.

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi anser att Ekerö kulturhus ska fylla denna funktion. Vi ska inte ha några externa hyresgäster i Kulturhuset utan fylla varje vrå med mötesplatser för det ideella föreningslivet. Så var det tänkt från början och då behöver vi inte bygga någon ny byggnad.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi är för förslaget särskilt när man ger tillgänglighet till strandnäralägen till många. Då kan strandskyddet upphävas och man gör gemensamma bryggor, badplatser och strandpromenader, t ex när Ekerö skapar nya trädgårdsstäder i strandnära läge.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi ser gärna att kommunen detaljplanerar mark för friskolor. Det vi inte ska göra är att sälja ut fullt fungerande skolor som rivningsobjekt till underpris som i fallet Ekebyhovsskolan. Kommunen ska ta hand om sina skolor och kan hyra ut till friskolor och om en friskola vill bygga själv ska kommunen ej förhindra det.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Arbetstiden bör ses över generellt i Sverige framförallt för de som har slitiga jobb och inte kan arbeta hemifrån.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror på den representativa demokratin. Om lokalpolitiker är lyhörda bör folkomröstningar inte behövas mer än i undantagsfall. Många politiska förslag passar inte som en ja/nej fråga i en folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Språktest i sig är inte viktigt. Däremot är det mycket viktigt att de som arbetar i hemtjänst och äldreomsorg kan kommunicera med de äldre. Om man är svag i svenska som nyanställd kan man arbeta med enklare uppgifter och lära sig språket på jobbet. Det är ofta ett bättre sätt att lära sig språket och integreras. När man behärskar språket kan man självständigt ta hand om våra äldre.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Så länge man har samma skolpeng ska man ha samma skyldigheter som kommunen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska göra det lättare för fastighetsbolag att bygga hyresrätter i Ekerö kommun. Detta genom att detaljplanera mer, satsa på VA-utbyggnad, planera för trafik mm. Någon finansiering av hyresrätter via kommunalskatten ska det inte vara. Vi tror på fri hyressättning i nyproduktion.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är en självklarhet. Så länge man följer lagar och regler råder fri företagsamhet i Sverige. Det gynnas vi alla av. Fler privata företag ger en bättre arbetsmarknad för de som arbetar inom äldreomsorgen och mer valfrihet för de äldre.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ekerö har en av de bästa möjligheterna i Sverige att på ett bra sätt ta emot flyktingar och integrera dem. Detta är en av de stora samhällsutmaningarna vi har. Få bort segregationen!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Det är inte många privata företag som driver skolverksamhet i Ekerö. Vi kan gott ha fler för att få en bredd i pedagogiken och fler valmöjligheter för eleverna. Det betyder inte att kommunen ska avveckla eller sälja sina skolor. Man kan hyra ut till privata aktörer och på så sätt ha kontroll över skolkapaciteten i kommunen då kommunen har ett ansvar för att alla barn i Ekerö ska få en skolplats.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kultur är en mycket viktig del i vårt samhälle. God tillgång till bibliotek, teater, konserter, natur- och kulturupplevelser mm är en självklarhet om begreppet "Kulturens övärld" ska ha någon innebörd.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ekerö kan sköta sin ekonomi på ett effektivare sätt än idag. Även om vi höjer ambitionsnivån rejält för kommunen behöver det inte innebära skattehöjningar. Idag missköts våra gemensamma tillgångar samt innebär en bristfällig planering många onödiga kostnader.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Ekerös val:

 • Anställa fler pedagoger i kommunens skolor
 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa