Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Dorotea

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi kan leda en kommun och vi arbetar alltid för vår bygds bästa i alla lägen. Vi kan bygga breda samarbeten i viktiga frågor, både inom och utom kommunen.

Våra viktigaste lokala förslag

Gemensam vårdorganisation

Vi måste ha gemensam vårdorganisation med regionen. Sparar pengar och ger ännu bättre vård i glesbygd

Vätgasdrift på Inlandsbanan

Inlandsbanan ska rustas för vätgasdrift. Bra för för miljön, företagen och infrastrukturen.

Statsbidrag till lägre skatt

Ett riktat statsstöd till de minsta kommunerna så Sveriges högsta kommunalskatter kan sänkas. Cirka 12 milj/kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det kan vara där vi har mer lokal detaljkunskap. Vi arbetar hårt för bättre villkor för fjällkommunerna och inlandskommunerna.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en bred majoritet som håller sams och arbetar för vår bygds bästa och är öppna för samarbeten både inom och utom kommunen

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd. De ställer människor mot varandra.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Dorotea

Den kommunala musikskolan ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Musikskolan är viktig för levande kulturliv och för många elever som kanske har musik som det ämne de brinner för

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är komplicerat, men mer pengar från energiproduktion ska återföras till oss.

Kommunen ska säga ja till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vindkraften är färdigutbyggd i Dorotea kommun

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns inga kommunala bolag som konkurrerar med näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bättre att satsa på bättre arbetsmiljö.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Oavsett vilken fråga det blir, så blir det nästan alltid nej i en folkomröstning. Till slut går det inte att göra någonting.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att kunna svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har inga friskolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att det finns lägenheter med vettig hyra. Men vi har gott om det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns inga företag med privat äldreboende och hemtjänst hos oss.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det sköter näringen själv. Det byggs ut just nu.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det finns ingen privat skolverksamhet

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur är viktig för en trivsam och attraktiv kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi ska inte ha Sveriges högsta kommunalskatt. Om det går vill vi sänka skatten, men inte så att det går ut över kommunens kärnuppdrag skola, omsorg och vård.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Doroteas val:

 • Avsätta pengar för att köpa in datorer till skolorna
 • Servera mer ekologisk mat i skolor och på äldreboenden
 • Verka för en vätgasdrift av Inlandsbanan