Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Burlöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att vi är det enda partiet i Sverige som verkligen satsar på skolan. Därför att vi verkligen tror på individens förmåga att själv fatta beslut rörande sitt liv men att när det går mindre bra i livet så ska det samtidigt finnas ett väl utbyggt socialt skyddsnät att fall tillbaka på. Men framförallt därför att vi får saker och ting gjorda!

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på skolan - Höj skolpengen

Skolan i Burlöv har länge varit underfinansierad. Vi har successivt höjt skolpengen under de senaste 3 åren (sedan 2018) men vill fortsätta höja den under nästa mandatperiod. Detta behövs eftersom utbildningsnivån i Burlöv är lägre än snittet i riket, de socioekonomiska utmaningarna större men öven för att alla barn och ungdomar ska nå sin fulla potential och inte hållas tillbaka i sin utveckling.

Bygg ett trygghetsboende i Burlöv samt förbättra hemtjänsten genom LOVen.

Trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten handlar om att den som har behov av detta ska kunna välja fritt mellan kommunala eller privata utövare.

Bygg ett ännu mer attraktivt Burlöv, inte bara höga och stora lägenhetshus.

Satsa på mer varierat boende. Burlöv har gott om små lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Det saknas dock ofta nybyggda alternativ för de som vill ta steget mot ett radhus eller villa. Utöka antalet tomter för nybyggnation av villor och radhus och skapa fler tillhörande grönytor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte vad vi vet. Liberalerna är ett lyssnande parti där det är högt i tak och där vi fritt och öppet diskuterar svåra frågor och val och sen bestämmer vi oss demokratiskt och är trygga med det.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi önskar fortsätta att styra Burlöv tillsammans med Moderaterna och Centern. (Kd finns inte i Burlöv) Vi respekterar och förhåller oss självfallet till valresultatet och är öppna för att söka stöd för att genomföra vår politik från samtliga partier i kommunfullmäktige vilket vi gjort under den senaste mandatperioden 2018-2022.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Se ovan!

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Burlöv

Kommunen ska motverka etableringar av friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla föräldrar vill ha så bra skola för sina barn. Det innebär att vi vill värna rätten att välja eller välja bort en skola som inte håller måttet. Vi ser gärna att fler friskolor etableras i Burlöv så att barnen slipper pendla till grannkommunerna. Däremot är vi Liberaler för att införa fler kontroller på kvaliteten hos dessa friskolor och motverka kortsiktiga lycksökare och andra oseriösa parter

Äldre ska själva få välja vem som ska sköta hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Självklart ska även äldre kunna välja vem eller vilka som kommer hem till en. Om man inte är nöjd med kommunens hemtjänst så måste man kunna välja någon annan. Vi har precis genomfört LOVen och det kommer inom kort att tillsättas en utredning för att sätta upp regler och prissättning för hur man ska kunna välja hemtjänstutövare och hur dessa ska få betalt utan att detta urholkar kommunens ekonomi.

Kommunen bör verka för att en vårdcentral öppnas i Åkarp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har drivet denna fråga länge och det finns långtgående planer på etablering från en intressent. Det är jätteviktigt att Åkarpsborna har möjlighet att välja en bra vårdcentral lokalt och inte behöva åka till Hjärup eller Lomma, om de inte vill förstås.

Burlövsbostäder ska inte säljas ut utan fortsätta ägas av kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Burlövsbostäder är ett välskött bolag och en jättetillgång för kommunen. Delar av bolaget skulle dock med fördel kunna säljas ut till de boende som vill bilda bostadsrättsförening och själva äga och driva sin förening. Burlövs (som ägare till BB) skulle då vid en försäljning genom ett ägaredirektiv kunna få in medel för att kunna finansiera framtida utbyggnad av skolor och äldreboenden, etc

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns bara ett kommunalt bolag i Burlöv och det är Burlövsbostäder. VI är INTE för en total avveckling av detta! Däremot ser vi gärna ökad konkurrens på bostadsmarknaden med större variation på boende och mer attraktiva bostäder.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: NEJ, det viktiga är att vi har näringsrik och god mat som barnen faktiskt äter! Vi har redan vegatariskt alternativ 5 dagar i veckan så att alla barn kan välja detta om de så önskar. Vi Liberaler är emot tvång och kollektiva lösningar. Om våra duktiga kockar i kommunen kan laga mat som barnen äter så presterar de bättre i skolan och då kan de gärna äta vegetariskt fler dagar än 2 men utan tvång!

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla vill säkert jobba mindre och få mer/lika mycket betalt. I verkligheten leder detta förslag dock till att kostnaderna stiger med 33%. Varför ska sen bara anställda inom äldreomsorgen få gå ned till 6h arbetstid, varför inte anställda inom förskolan, skolan eller någon annan kommunal sektor? Nej detta är dyr plakatpolitik som inte leder till bättre kvalitet utan bara högre skatt!

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Nej. vI har representativ demokrati i Sverige och allmänna val vart 4:e år. Tycker invånarna i kommunen sen att politikerna fattar dåliga beslut så är det fritt att rösta bort dem i nästa val. Lokala folkomröstningar tenderar att leda till populistiska kortsiktiga beslut och enkla svar på komplicerade frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart, detta bör även gälla inom förskolan och skolan! Mångspråkighet är jättepositivt men om du inte kan svenska så får du förr eller senare problem med att sköta dina arbetsuppgifter med bästa möjliga kvalitet. Äldre, behövande och andra måste kunna kommunicera med de som kommer och hjälper en i hemmet på ett språk som de förstår och i Sverige så är detta svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Burlöv har idag ett av landets största bestånd av hyresrätter i förhållande till det totala antalet bostäder. Många av dem har väldigt billig hyra jämfört med grannkommunerna vilket gör att socialt utsatta i ex. Malmö flyttar till oss redan idag. Burlövsbostäder bygger redan idag mycket nytt och det gör även andra privata hyresvärdar. Kommunen ska inte subventionera ännu fler!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror på en human flyktingpolitik där Sverige och Burlöv tar sitt ansvar. Burlöv har dock tagit ett mycket större ansvar än de flesta grannkommuner under många år och därför reflekteras detta redan idag när Migrationsverket fördelar nyanlända. Vi kommer alltså ta emot relativt sätt färre flyktingar framöver.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: 8/10 föräldrar idag utnyttjar redan rätten att välja skola. I Burlöv innebär det att väldigt många barn går i en skola i en grannkommun och tvingas pendla till skolan varje dag. Vi tycker att det hade varit bättre att det etablerades friskolor i Burlövs kommun istället så att barnen kan gå eller cykla till skolan. Långtgående samtal förs redan med flera intressenter.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi vill att Kultur- och fritidsbudgeten räknas upp i takt med att vi blir fler invånare i kommunen. På så sätt kan vi satsa mer på kulturskolan, föreningarna och annan kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: På sikt ser vi gärna att kommunalskatten sänks. Innan dess vill vi se till att fortsätta förböttra äldreomsorgen och resultaten i skolan. När vi har byggt en mer attraktiv kommun så kommer detta att möjliggöras av sig självt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Burlövs val:

 • Bygga ett nytt trygghetsboende
 • Höja skolpengen i Burlövs kommun
 • Planlägga tomter för villor och radhus

Så svarar L: Extra viktig Vi har precis (i juni 2022) fattat beslut om att bygga en ny skola i Åkarp. Arbete pågår sedan 2018 med att anlägga fler ängsgräsmattor och rusta upp cykelvägar. Självklart ska kommunen vara anpassad för personer med funktionsnedsättning! Barngrupperna i förskolan ska aldrig vara för stora men här måste man se till lokaler och tid på dagen. Det viktigaste framöver är dock att höja skolpengen!