Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Botkyrka

Varför ska väljarna rösta på er?

Det bästa sättet att stärka Botkyrka är att göra allt för att individerna själva ska lyckas i sina liv. Det innebär ett starkt fokus på skolan, på integration och jobbsatsningar. En röst på oss innebär att skolan alltid kommer först. Vi kommer fortsätta jobba för mer valmöjligheter för våra äldre. Vi kommer aldrig acceptera parallellsamhällen; 2030 ska Botkyrka inte ha några utsatta områden.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa mer på skolan

Kommunens resurser måste prioriteras till skolan med fler vuxna, t.ex. lärarassistenter och skolhälsopersonal. Lärare ska också kunna ingripa när elever stör ordningen. För elever med större behov vill ha vi ha fler små undervisningsgrupper. Fler tryckta läroböcker av hög kvalitet och satsning på läsande.

Låt äldre bestämma själva över sin omsorg

Vi vill slå vakt om valmöjligheterna inom hemtjänsten. Vi är alla olika, även när vi är äldre. Du ska kunna välja själv hur du vill leva livet – hela livet. Det är också viktigt att fortsätta satsa på personalens svenskkunskaper. Se till att de äldre besöks av samma hemtjänstpersonal i så hög utsträckning som möjligt.

Botkyrka ska inte ha några utsatta områden 2030

Norra Botkyrka behöver mer blandad bebyggelse, trygga centrum och fler arbetsplatser. Inga nya hyresrätter ska byggas i Norra Botkyrka. Med fler bostadsrätter och villor kan boende i området bo kvar och göra bostadskarriär.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna är ett självständigt, frimodigt parti som alltid kommer att sträva efter att genomföra liberal politik. Efter höstens val vi är villiga att samregera med alla partier som omfamnar demokrati och humanismens grundvärderingar och där vi kan få igenom mest av vår liberala reformagenda.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att människor i nöd ber om hjälp ska aldrig vara kriminellt. Om tiggeriet är organiserat och används för att utnyttja utsatta människor så är det redan olagligt. Om det är störande så faller det under förargelseväckande beteende.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna verkar för att främja och lyfta Tullingefrågor inom den befintliga kommunen. Frågan om kommundelning har redan behandlats av både kommunfullmäktige och regeringen, och båda instanser har sagt nej. Trenden i Sverige i dag är snarare kommunsammanslagningar, eftersom det minskar byråkratin och ger invånarna mer för skattekronorna.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Även föräldrar som jobbar natt ska kunna få hjälp av kommunen. Kommunen fick tyvärr under denna mandatperiod lägga ner denna verksamhet eftersom det var mycket svag efterfrågan. Många nätter fanns full personal på plats, men inga barn. Skulle det uppstå ett större behov som motiverar att återuppta verksamheten så ska kommunen göra det.

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna är positiva till att bevara viktig natur. Men idag har Botkyrka redan 14 naturreservat, och ett nytt, Mälarskogen, har precis bildats. Vi ser att vi nu ligger på en bra nivå av skyddad natur. I stället för fler nya naturreservat vill vi utveckla och vårda de vi har.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna vill att de som arbetar med våra äldre ska ha bra villkor, däremot ser vi inte att en arbetstidsförkortning är rätt lösning. Vi har redan idag svårt att få ihop scheman där de äldre får möta samma personal varje dag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Botkyrkas äldre ska självklart mötas av personal som förstår dem, och som kan prata god svenska. Kommunikation är en grundläggande del av omvårdnaden och är dessutom viktigt för den medicinska säkerheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan här göra en stor insats för att underlätta bra klimatval för botkyrkaborna. Det ska dock inte vara en kommunal huvuduppgift, utan vi ser gärna att företag i branschen erbjuder medborgarna lösningar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Välkomnandet av människor från Ukraina har visat att flyktingmottagandet är en självklarhet för Sverige. Däremot måste mottagandet vara ett nationellt ansvar. Det kan inte vara som det är idag att några kommuner tagit emot väldigt få, medan kommuner som Botkyrka under lång tid tagit emot väldigt många. Fler kommuner behöver ta sitt ansvar för mottagandet och för integrationen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är bra och viktigt att det finns en nära och öppen dialog mellan folket och politiker. I stora principiella frågor är folkomröstningar lämpliga, men det bör vara just i stora frågor. Folkomröstningar är dyra och kan vara svåra att tolka. För att bibehålla en god lokaldemokrati är det bättre med ett kontinuerligt forum, t.ex den Botkyrkadialog som vi har idag i kommunen.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Full ansiktsmaskering hör inte hemma i skolmiljö, vare sig hos elever eller lärare. Däremot är detta i realiteten inte ett större problem idag. Alla barn ska ha friheten att ha på sig kläder som de är bekväma i och som de trivs med i skolan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har redan idag ett antal friskolor i kommunen, och vi välkomnar gärna fler. Detta ökar föräldrars och elevers skolvalsmöjligeter i närområdet och bidrar till nytänkande för kommunala skolor. Det kan också göra att elever som annars valt en skola utanför kommunen stannar kvar i Botkyrka.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ett levande kulturliv är i sig positivt för kommunen. Men vi anser också att bidrag i huvudsak ska gå till fritidsaktiviteter för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer. Vuxna i arbetsför ålder bör bekosta sin egen fritid. Kommunen behöver också ha bättre uppföljning och kontroll av föreningsbidragen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi vill gärna sänka skatten för att Botkyrkaborna ska få mer kvar i plånboken. Botkyrkas kommunalskatt är tillsammans med Södertäljes högst i stockholmregionen

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Botkyrkas val:

 • Ge mer resurser till skolorna i utsatta områden
 • Genomföra jobbsatsningar i utsatta områden
 • Stoppa byggandet av nya hyresrätter i utsatta områden

Så svarar L: Extra viktig Skolan ska ge alla barn den grund de behöver för att få jobb och ett tryggt liv. De vuxna ska få chansen till arbete så att de kan skapa ett gott liv för sig och sina familjer. För att uppmuntra till lokal bostadskarriär bör vi bygga bostadsrätter och villor. Idag flyttar många till Botkyrka pga att det är här det finns billigare hyresrätter. Andra kommuner måste börja bygga hyresrätter!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Botkyrkas val:

 • Bygga en sammanhängande strandpromenad runt hela Tullingesjön
 • Införa jourklasser för elever som inte fungerar i normal skolsituation
 • Öka andelen vuxna i kommunens skolor

Så svarar L: Extra viktig Vi vill satsa på Tullingesjön! Trevligare promenadstråk med t.ex. bryggor, däck och bad- och rekreationsmöjligheter. I skolan ser vi att elever med större behov behöver få särskilt stöd, vi vill ha detta i mindre grupper med specialpedagoger. Detta innebär att vi behöver anställa fler ,tex lärarassistenter, så att lärare kan fokusera på god undervisning.