Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Bollnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

När vi säger att fler ska få jobba och försörja sig själva, för lugn och ro i en riktigt bra skola, rätt till assistans för människor med funktionsnedsättning eller i kampen mot hederskultur – då handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.

Våra viktigaste lokala förslag

Nytt särskilt boende behövs

Liberalerna vill ha fler platser för särskilt boende i kommunen, då behovet är stort och kommer att bli ännu större i och med befolkningsutvecklingen i kommunen. En extern aktör får gärna bygga ett äldreboende.

Skolan först

Lyckas våra barn i skolan kan de se fram emot en ljus framtid. Liberalerna vill att alla ska ha egna läroböcker i skolan. Det behövs också fler behöriga lärare, fler speciallärare och fler små undervisningsgrupper. Vi vill även stärka elevhälsan.

Låt företagen göra jobben

Där det finns fungerande marknader eller där företag kan göra jobben lika bra eller bättre än kommunen ska företagen göra jobben, tycker vi i Liberalerna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

-

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi väljer att samarbeta med de vi får igenom mest liberal politik med.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna värnar friheten att kunna röra sig fritt i vår kommun och känna sig trygg på gator och torg såväl dag- som nattetid. Ibland kan kameraövervakning vara ett bra verktyg för att skapa trygga miljöer.

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna anser att vi har tillräckligt med vindkraftverk i kommunen som det är.

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att gynna lokal livsmedelsproduktion är viktigt på flera sätt, inte minst vad gäller miljö, klimat och krisberedskap.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tycker att näringsinnehållet går först och att personalen på kostverksamheten sköter veckomenyn i skolan bättre än politiker.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Där det finns fungerande marknader eller där företag kan göra jobben lika bra eller bättre än kommunen ska företagen göra jobben, tycker vi i Liberalerna. Kommunen ska aldrig konkurrera med företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi bör ha ett arbetsliv och en arbetsmarknad som i större utsträckning kan möta människors individuella behov. Ibland väljer fack och arbetsgivare att enas om att växla en del av löneökningen mot förkortad arbetstid. Alla kollektivavtal bygger inte på 40-timmarvecka, men det är en sak som arbetsmarknadens parter ska avgöra – inte politiker.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna föreslog språktest för medborgarskap redan 2002, och vi är fortfarande för ett sådant.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna föreslår att ett samordnat skolval ska införas och att alla ska göra ett aktivt val. Målet är att det ska bli enklare att välja skola, vilket särskilt kan gynna socioekonomiskt svaga grupper och öka möjligheterna för utrikes födda att ta del av information om sina barns skolgång och möjligheter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inte nödvändigtvis, om behovet kan täckas av externa företag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna tror att du vet bäst och värderar därför din valfrihet högt. Fler alternativ inom äldreboende och hemtjänst ger även olika arbetsgivare att välja mellan för den som jobbar inom äldreomsorgen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ett enskilt energislag ska inte subventioneras av skattebetalarna. Det är heller inte en hållbar lösning att skattebetalarna står för privatpersoners elförbrukning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Skolresultaten är det viktiga här, inte huruvida skolorna är privata eller kommunala.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur och bildning är centralt i en välfungerande demokrati, liksom den fria tanken och det fria ordet. Läsandet ska vara högt prioriterat i skolans alla stadier. Genom att läsa och skriva utvecklar eleven sina perspektiv, sitt språk och tänkande. Utbildade bibliotekarier ska ansvara för skolbiblioteken.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Som det ser ut idag har vi väldigt hög kommunalskatt. Samtidigt är vi beroende av staten för att täcka våra utgifter och våra problem med hög arbetslöshet och låga skolresultat. Ett långsiktigt mål bör vara att sänka skatten rejält, och det första steget är att fokusera på det som är viktigast - kärnverksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Bollnäss val:

 • Köpa mer läroböcker till kommunala skolor
 • Lägga mer resurser på de lägre årskurserna i skolan
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunens skolor