Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ser problemen som finns i skolan, barn som blir hemmasittande, vuxna med rätt till assistans enligt LSS eller sjukpenning som nekas av FK och Arbetsförmedlingen. Vi känner företagarnas villkor och vad som skulle göra deras liv lättare. Vi ser den orimliga arbetsbelastningen som personalen inom vård, omsorg och skola har och problemen att rekrytera personal till välfärden. Vi ska lösa detta!

Våra viktigaste lokala förslag

Myndighetsombudsman, rättshjälp till de som hamnat i kläm hos olika myndigheter.

Assistansberättigade, sjukskrivna och andra som kan ha blivit orättvist behandlade och som trillat mellan stolarna i kontakten med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen borde ha tillgång till en kommunal ”Myndighetsombudsman”. Det ligger i allmänhetens intresse och det är en vinst både för kommunen och de som drabbas!

Frukost till barn i grundskolan!

Liberalerna har lagt ett förslag gällande skolan som väntar på svar. Det handlar om att utreda frukost till barn i grundskolan under lektionstid. Våra egna beräkningar pekar på en kostnad omkring 6 mkr/år och stora vinster i sociala faktorer som studiemiljö och studieresultat.

Låt skolan, BUP och SOC samarbeta, för bättre psykisk hälsa bland ungdomar

Låt skolan, BUP och SOC samarbeta, för idag är det vattentäta skott mellan de olika aktörerna, men om de samarbetade i samma lokaler, på högstadie- och gymnasieskolan kan mycket bli bättre. Vi i (L) fick precis veta att kommunen i höstas lade ner en viktig funktion kallad CM-teamet som haft uppsökande verksamhet. Kommunens personal ska kunna hämta och hjälpa hemmasittande barn och ungdomar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte direkt. Vi kan väl tycka att naiviteten bland alla partier gällande vind- och solkraft är slående. Det behövs baskraft och reglerkraft med svängmassa. Speciellt inom industrin. Vi tycker sol och vind är ok i liten skala.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser helst ett styre med liberal och borgerlig övervikt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Bodenalternativet och Socialdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är bättre att de som arbetar med elevernas hälsa och psykiska hälsa samt mående sitter nära barn och ungdomar på skolorna och kan samarbeta med varandra än att de sitter i var sin förvaltningsbyggnad på annat ställe.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna anslår investeringsmedel för att ta över och få rådighet över Medborgarhuset, Bodens kulturhus. Vi gör också ekonomiska satsningar på kulturskolan och vill se ett kulturuniversitet i Boden. Vi vill också ge 0,5 mkr/år mer till bildning via studieförbunden.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Norra- och södra Bredåker har en bro mellan sig och tillsammans bildar de en av Bodens största byar. Med den snabba förändringen i befolkningsstruktur som skett så är en skolbyggnad för grundskola i Bredåker befogat.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig På landsbygden är det dyrare att bedriva skolverksamhet bland annat i och med att antalet barn i klasserna kan variera mycket och skolpengen kanske inte räcker till. Det är också högre kostnader för att bedriva exempelvis simundervisning.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är så självklart att det inte borde behöva skrivas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill istället ha individuella lösningar för en bättre arbetsmiljö och göra yrket attraktivare. Möjlighet att vid behov i princip omedelbart kunna ta ledigt om oförutsedda situationer uppstår utanför jobbet minskar stress man kan känna för sjuka anhöriga, barn i skolan som har det tufft etc. och möjlighet till flextid. Ökat medbestämmande och inflytande kommer att bidra till ökad trivs.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Jag har inget emot förslaget så länge kommunen står för skolskjutsen och stöttar med lärare i ämnen som exempelvis hemspråksundervisning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Allmännyttan kan och ska verka för efterfrågade hyresbostäder i olika storlekar och prisklasser.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Valfrihet för individen gällande utförare är viktigt. Det är också viktigt att politikerna förstår hur och vad de ska upphandla och att de ekonomiska incitamenten blir rätt. Annars blir det snabbt fullständig misär och katastrof.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Eftersom det varit trögt att få en kommersiell utbyggnad av laddstolpar i kommunen så anser vi att det kommunala energibolaget har ett ansvar att verka för det.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Boden kan absolut fortsätta ta emot flyktingar på det sätt man gör nu. Vi ska göra det mot skälig ersättning. Vi ska också vara glada att vi har Migrationsverket som arbetsgivare här.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Boden ligger på riksgenomsnittet och omkring 20% friskolor. Många av skolorna drivs i ekonomisk förening är startade av de som brinner för en speciell pedagogik eller i byar som kommunen svikit och lagt ner skolan hos. Vi tycker att det är eleverna som ska ta del av eventuella överskott inom verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturen och kulturskolan/universitetet vi vill starta kommer att bli en viktig faktor för att få folk som jobbar här med de nya etableringarna att vilja flytta hit och bosätta sig. En levande, attraktiv och välbevarad kulturmiljö bidrar till att ge en rik livsmiljö och till att stärka den lokala identiteten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Det har visat sig extremt svårt att sänka kommunalskatten i de Svenska kommuner som en gång höjt den. Därför är det extremt viktigt att jobba med budgeten, intäkter och utgifter samt och ekonomi och anpassa verksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Bodens val:

 • Avsätta medel till att renovera skollokaler
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Stärka elevhälsan

Så svarar L: Nästan alla förslag är viktiga. Fler demensboenden skulle också behövas.