Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Bjuv

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är ett skolparti och vi vet att det är där som grunden sätts för framtida framgångar för den enskilde individen, en bra och stabil skola är en lösning på många av de problem som vi har idag.

Våra viktigaste lokala förslag

Allt börjar med en bra skola

Allas möjlighet att lyckas i livet börjar i skolan och därför är skolan en viktig fråga för Liberalerna, för att allas ska kunna leva ut sina drömmar och lyckas här i liver, vi vill öka andelen behöriga lärare men även ta ett helhets tag över Varagårdsskolan som vi vill bygga ny.

Aktiv fritid och kultur

Vi vill utveckla fritidsutbudet i kommunen för alla och tycker att det är olyckligt på det sätt som den nuvarande majoriteten har stoppat den tidigare planen på kulturhus med bibliotek eller M1 som projektet kallades och som skulle skapa möjligheter för innevånare i alla åldrar att mötas via aktiviteter över åldersgränserna

Satsa på fritiden

Vi ska inte bygga på befintlig parkmark i tätorterna, våra tätorter behöver inte förtätas, det finns mark för expansion och det är viktigt att behålla öppna ytor för människor att mötas på i sin närhet. Det är viktig att alla har möjlighet att kunna röra sig på fritiden utan att åka iväg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ingår i en samverkan för Bjuv som vi hoppas ska få en majoritet i kommunen och kunna återupprätta stabilitet i den politiska styrningen

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att kunna samarbeta med (M) eller (SD) som de styrs just nu

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Bjuv

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Läxor gör att föräldrar känner sig mer delaktiga i barnens skolgång och får en inblick i dagens skola.

Kommunen ska äga fastigheter i stället för att hyra dem

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Äga är billigare än att hyra men det är viktigt att man även har en organsationa som klarar av att förvalta fastigheterna med annars kan det fort bli dyrare

Bjuvs kommun ska fortsätta samarbetet i Söderåsens miljöförbund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Tillsammans är vi starka vi är en liten kommun och möjligheten att kunna samarbeta med myndighetsutövning gör oss både bättre kvalitetsmässigt och kostnadseffektivare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver minska vårt köttätande men tvång är inte rätt väg ock leder till att barn inte äter alls vilket drabbar deras skolgång. Vi har inget emot att alternativet finns.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ser en stor utmaning med personal inom äldreomsorgen detta förslaget skulle försvåra möjligheten till att bemanna

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har val för att de folkvalda ska fatta beslut åt den stora massan man har möjlighet att påverka vem som styr genom allmänna val.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Att kunna kommunicera med varandra är viktigt speciellt när vi pratar om de äldre och multisjuka

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla bostäder ska vara självbärande i sina kostnader och ska inte finansieras av kommunen, däremot är det viktigt att kommunen inte ställer för höga krav på byggherrar så att bostäderna blir för dyra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Privata alternativ ska finnas till de kommunala för liberaler är valfrihet viktigt. Det är däremot viktigt att de privata alternativen är stabila företag med långsiktiga planer för verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att vi får en bra utbyggd ladd infrastruktur i hela landet på alla orter och här behöver kommunen ta ett visst ansvar och kräva ladd stolpar vid nybyggen tex.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver förbättra integrationen innan vi tar emot fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har inget emot privata skolor

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Bjuvs val:

 • Bygga ett nytt kulturhus med bibliotek i Bjuv