Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Åsele

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna i Åsele vill satsa på skolan och värna vård och omsorg. För att kunna göra det så måste satsningar göras på näringslivet för att få fler arbetstillfällen och därmed mer skattepengar.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola

Resurser så att alla elever får en bra start i livet. Utbildade Lärare, vidareutbildning med lön. Elevhälsovård, anpassade lokaler. Förstaliga skolan.

Vård och omsorg

Resurser så att alla äldre med vårdbehov får en trygg omsorg. Utbildad vårdpersonal, internutbildning med lön. Valfrihet, anpassade lokaler, trygghetsboende.

Näringsliv

Resurser för att stimulera och hjälpföretagande i Åsele-Fredrika. Anpassade lokaler för kontor och industri. Infrastruktur som fungerar, bättre kommunikationer

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inget som påverkar det kommunala arbetet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I grunden bestämmer väljarna, men helst ett maktskifte med Liberal styrning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

I nuläget sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Åsele

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vindkraftsutbyggnaden i kommunen har skapat synergieffekter och fler företag vill etablera sig i kommunen

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Svårighet att få till ett "rättvist" system, det finns kommuner i landet som helt saknar lokal energiproduktion. Annars är vi positiva till tanken.

Kommunen ska erbjuda fler platser på trygghetsboende i Fredrika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Här måste man också se till behovet, styrs mest av demografin

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bättre med valfrihet, med möjlighet att välja vegetariskt

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommuner ska inte konkurrera med det lokala näringslivet

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Bättre att anställa kompetent personal i tillräckligt antal så att alla får sin vilotid och semester tillgodosett

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Beror i stort på vad det gäller.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Viktigt för alla att vi förstår varandra utan språkförbistringar

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Liberalerna Åsele har hoppat över denna fråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Med den ekonomi som kommunen har ser vi det inte genomförbart i nuläget

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bra med valfrihet, och kan privata gör det till den kvalité som efterfrågas ser vi positivt på frågan

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bör kunna styras av marknaden

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Idag finns inga privata skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig När ekonomin blir bättre så kommer kulturen liksom alla verksamheter få mer pengar

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi kan inte höja skatten mer. Mer skattepengar behövs. De "bidrag" som kommer från utjämningssystemet mm måste bli mer generella så kommunerna kan använda dem där det bäst behövs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Åseles val:

 • Erbjuda boendeformer utan biståndsprövning för äldre
 • Införa jourklasser för störande elever som inte fungerar i skolan
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunen