Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Arvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Om du anser att varenda människa ska ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina drömmar ska du rösta på oss. Hela Sverige ska vara möjligheternas land, för alla. Arvika ska vara möjligheternas kommun, för alla.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla skolan med mer särskilt stöd, fler läromedel och fler skolsköterskor!

Utbildning ger makt att hitta vägen i livet oavsett hur starten såg ut. En avslutad skolgång och fullständiga betyg är den största skyddsfaktorn mot ohälsa och mot insatser från samhället senare i livet. Skolan ska vara stimulerande och glädjefull. Vi vill utveckla skolan genom att satsa på mer särskilt stöd, mer ledning och stimulans för särskilt begåvade, fler läromedel och fler skolsköterskor.

Högre kvalitet och mer valfrihet i äldreomsorgen. Bort med åldersdiskriminering!

Pandemin satte fokus på bristerna i äldreomsorgen. Nu måste vi göra bättre! Stimulera personalen till fortsatt utbildning. Alla ska tala och förstå svenska. Inför fast omsorgskontakt för alla. Du ska som äldre bestämma mer hur just du vill ha det. Trygghetsboenden måste byggas. Vi måste ta bättre vara på äldres kompetens och arbetsförmåga. Bort med åldersdiskrimineringen! Den har vi inte råd med.

Utveckla staden Arvika med kultur och miljö och anpassa för funktionsnedsatta!

I pandemins kölvatten föreslår vi en levande stadskärna och utveckling av staden Arvika. Vi vill ha attraktiva tjänster (gratis wifi) och aktiviteter (trivselkvällar och natur- och utomhusgym), anpassningar för funktionsnedsatta i centrum, bilfritt bredvid torget mot luftföroreningar, fler laddstolpar för elbilar. Bygg ett höghus i trä och ett kulturhus i hamnen. Det behövs i kulturstaden Arvika!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Liberalerna i Arvika skiljer sig från Liberalerna i det att vi uttryckligen vill bygga järnvägen Oslo-Sthlm 2.55. Vi stöttar också att kommuner och regioner ska kompenseras om de exempelvis säger ja till vindkraft. Liberalerna gillar uppluckrat strandskydd, men vi gillar det ännu mer.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna i Arvika vill se ett maktskifte till Alliansen i Arvika efter valet. I Alliansen vill vi att Liberalerna ska bli så stora som möjligt och helst störst. Socialdemokraterna och den rödgröna majoriteten har styrt kommunen för länge och utvecklingen går långsamt eller åt fel håll. Det behövs ett nytt ledarskap som utvecklar Arvika snabbare och vänder utvecklingen där det går åt fel håll.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna. Vi är för olika ideologiskt och sakpolitiskt.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Arvika

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika står upp för offentlighetsprincipen och att människor ska ha insyn i kommunala verksamheter. Det finns dock stöd i lagen för en låg administrativ avgift om någon på distans begär ut en stor mängd handlingar. Detta är rimligt. Människor kan fortfarande begära ut och läsa handlingar gratis på plats.

En strandpromenad ska anläggas i Arvika hamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika har lyft denna fråga. Det är en bra idé att anlägga en strandpromenad i kommunens fina hamn. Det är en bra grund för utveckling av hamnområdet, för att skapa ett attraktivt centrum. Gärna kombinerat med en utomhusbassäng för bad!

Ett kulturhus ska byggas i Arvika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är Liberalerna i Arvika som föreslagit att bygga ett kulturhus i hamnen i Arvika. Vi kämpade för utbyggnaden av Ritz och det här ser vi som ett komplement. Kulturstaden och -kommunen Arvika behöver fler scener för teater och klassisk musik. Det är ett sätt att utveckla hamnen och är klokt med tanke på närheten till Musikhögskolan Ingesund.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika står för valfrihet och vill inte politiskt detaljstyra matsedeln. Dessutom är vi en landsbygdskommun där köttbönder gynnas av kött på matsedeln. Det ska dock finnas ett stort utbud av icke-kött i skolmatsalen, vilket är bra för klimatet och hälsan. Det är också en valfrihet!

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika har förståelse för att äldreomsorgen innehåller krävande arbetsuppgifter. Det kan finnas fördelar med kortare arbetsdag och bibehållen lön, men med tanke på personalbrist är det svårt att se hur det ska gå ihop. Det kan dessutom påverka kvaliteten för omsorgstagarna.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika är mot de flesta kommunala folkomröstningar. Sverige är en representativ demokrati, där folkvalda politiker fattar beslut baserat på väljarnas påverkan och på underlag från tjänstepersoner. Vi har val vart fjärde år och då väljs de politiker som ska fatta de olika besluten som dyker upp under kommande mandatperiod.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är Liberalerna i Arvika som föreslagit språkkrav vid nyanställning inom vård och omsorg samt inom förskolan. Det är en trygghet för omsorgstagare att kunna förstå personalen och att personalen förstår dem. Det är också en kvalitetsfråga, då utvärderingar har visat att en brist i hanteringen av pandemin var språkliga brister hos personalen. Dessutom är det en viktig integrationsfråga!

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Möjligheten finns för friskolor att använda sig av en särskild kvot för nyanlända. Få skolor har dock använt sig av den kvoten. Idag är antalet nyanlända barn i skolåldern betydligt lägre, men det finns fortfarande behov av att motverka att nyanlända elever ansamlas på några få skolor. Med anledning av det vill Liberalerna att alla skolor, så väl fristående som kommunala, ska ha en kvot.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Arvika kommun upplever inte samma bostadsbrist som andra kommuner. Liberalerna i Arvika stöttar dock att kommunen ska bygga nya bostäder, men att bygget ska ske efter behov och skapa flyttkedjor, vilket kräver ett varierat utbud. Just billiga hyreslägenheter kanske inte är rätt för tillfället.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika gillar valfrihet, särskilt om det byggs trygghetsboenden. Det offentliga står inte alltid för det största utbudet eller det bästa innehållet, därför behövs fler aktörer. Det rödgröna majoritetsstyret i Arvika är dessutom alldeles för långsamma i att bemöta det faktum att kommunen har en åldrande befolkning som vill kunna påverka hur de ska leva när de blir äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika går till val på att bland annat utveckla miljön i kommunen och göra vår del för att kämpa mot klimathotet. En del av detta är att vi vill se en satsnings på publika laddstolpar för elbilar. Det måste bli mer attraktivt att köpa en elbil, oavsett om du bor i centrum eller kör in från utanför centralorten. Liberalerna nationellt ville satsa tre miljarder på laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Arvika anser att det måste vara ordning och reda i Sveriges migrations- och asylpolitik. Det är inte en kommunal fråga och alla kommuner måste bidra och ingen ska kunna säga nej. Det bör dock finnas en dialog mellan kommunerna och länsstyrelserna och Migrationsverket om mottagandet för varje kommun med utrymme för anpassningar, framför allt för flyktingarnas skull.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna i Arvika är nöjda med kommunens skolorganisation, även om vår viktigaste valfråga är att utveckla skolan på olika sätt. Vi har en fristående högstadieskola och ett fristående gymnasium i kommunen. Dessa är av hög kvalitet och bidrar till valfrihet. Det duger för kommunen med tanke på elevunderlaget.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna i Arvika är kommunens kulturparti. Arvika är en kulturstad och -kommun där mycket mer pengar borde läggas på kulturen för att stödja den. Vi vill bygga ett kulturhus i hamnen, att kommunen följer enprocentregeln om konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och vi vill finansiera ett kulturmiljöprogram för hela kommunen. Det sista var en liberal motion som fick bifall.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna i Arvika anser att lägre skatt är ett steg i rätt riktning. Det är en frihetsfråga att få behålla så mycket av sina egna pengar själv och att du är bäst lämpad att bestämma över dessa. Vi är dock medvetna om att kommunal service och kommunala satsningar kostar. Vi vill därför ha råd med kärnverksamheter med hög kvalitet och med att utveckla Arvika till möjligheternas kommun - för alla.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Arvikas val:

 • Anpassa centrum i Arvika för personer med funktionsnedsättning
 • Göra satsningar i skolan på särskilt begåvade elever
 • Stärka elevhälsan

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna i Arvika är partiet som skrivit motioner i och lyft dessa frågor på olika sätt. Anpassat centrum efter att vi fick signaler om att människor väljer bort centrum på grund av detta. I skolan vill vi satsa på särskilt stöd för att fler ska bli godkända och på särskilt begåvade elever för att de ska nå nya höjder. Arvika har flest antal elever per skolsköterska i länet och det håller inte.