Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Arjeplog

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi har genomarbetade och finansierade förslag. Inför valet har vi fått flera nya namn som är engagerade och vill jobba för fortsatt utveckling av Arjeplog

Våra viktigaste lokala förslag

Gatuunderhåll

Kommunen behöver öka gatuunderhållet och ha en tydlig plan för vilka gator som ska rustas

Sänkt arvode för kommunalrådet

Kommunalrådet har oskäligt högt arvode i förhållande till kommunens storlek. Detta behöver sänkas för att bättre passa kommunens ekonomiska resurser

Sänkt kommunalskatt

Arjeplog har en av Sveriges högsta skatter. För att skapa en attraktiv kommun och locka människor att flytta hit behöver skatten sänkas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. VI är överens i det mesta som rör oss; utökat kommunalt veto, reformerat strandskydd, närmare vård, för att nämna några

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val på att få kommunalrådsposten kommande mandatperiod. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Arjeplog med alla partier med fokus på befolkningstillväxt och inflyttning

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Arjeplog

Hornavanskolan ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finansiella förutsättningarna för Arjeplogs kommun saknas helt. Vi vill så klart ha gymnasieutbildning på orten, men ett eget gymnasium är inte möjligt tyvärr.

Kommunalrådets arvode ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig I en kommun som Arjeplog, stor till ytan men med få invånare, behöver även de förtroendevalda bidra. Ett arvode i paritet med riksdagsarvodet är helt enkelt inte rimligt

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Fokus ska ligga på hur och var maten produceras samtidigt som den naturligtvis ska vara näringsrik. Vegetarisk mat är bra, men hela produktionscykeln måste tas i beaktande

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska inte konkurrera på den privata marknaden. Existerande verksamheter ska inte läggas ned, men kommunen ska vara mycket restriktiv vid uppstart av nya verksamheter som konkurrerar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att Arjeplogs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Det är också viktigt att fler saker tas i beaktande i det arbetet där förkortad arbetsdag kan vara en av dessa saker.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Eftersom det ofta är mycket att sätta sig in vid olika beslut är det svårt att få fram all fakta vid en omröstning. Alla beslut och protokoll är offentliga så det finns goda möjligheter för allmänheten att kontakta sina politiker för att påverka och ställa frågor

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att vårdtagare kan göra sig förstådda på svenska. Både för att man ska känna sig omhändertagen men framför allt för att undvika fel. Språket är dessutom ett viktigt verktyg för att bli integrerad i samhället.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Allt ansvar för nyanlände kan inte ligga på en och samma huvudman. Om det kommer nya elever till kommunen ska ansvaret fördelas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Via stiftelsen arjeplogshus driver kommunen idag allmännyttan. I dagsläget finns det tillräckligt med boende i kommunen och om behov finns ska det såklart byggas fler, men finansiering ska ske via hyra

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ja. Däremot behöver kraven på den som driver verksamheten bli bättre. På samma sätt som ett företag kan gå med vinst på att bygga äldreboende borde ett företag även kunna gå med vinst på att driva det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inköp och underhåll av laddstolpar är kostsamt. Det finns bidrag att söka för företag som vill installera och sätta upp sådana. Därför är det inte något kommunen ska använda sin begränsade budget till.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: I dagsläget har vi inte några privata företag som driver skola och det finns i nuläget inget behov av det. Skulle dock något företag vara intresserad ser vi inte några hinder. En byaskola skulle kunna vara ett exempel på sådan verksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det är svårt att säga en summa eller procent eftersom möjligheterna skiljer sig från år till år. Däremot finns det ett behov av att öka stödet till kulturverksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Med en av Sveriges högsta kommunalskatter finns det definitivt anledning att minska den för att öka attraktiviteten att flytta hit. Det finns ett utrymme för en sänkning, men det måste göras försiktigt och med eftertanke.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Arjeplogs val:

 • Anställa fler specialpedagoger i skolan
 • Göra fler insatser för att locka arbetskraft
 • Öka underhållet av vägar och gator

Så svarar L: Vi vill även anställa lärarassistenter för att lärare ska kunna ägna mer tid åt undervisning och mindre till administration