Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Årjäng

Våra viktigaste lokala förslag

Fler speciallärare i skolorna

Vi vill öka antalet speciallärare i skolorna, både elever med individuella anpassningar och elever utan anpassningar skulle kunna få dels ett stöd av en speciallärare för att lära sig det hantverk som skolarbetet kräver för att de ska kunna bli deltagande medborgare i framtidens samhälle samt få ytterligare utmaningar i skolarbetet.

Nyanlända ska erbjudas samhällsorientering på sitt hemspråk

Nyanlända ska erbjudas samhällsorientering på sitt hemspråk eller på svenska beroende på vilken språklig nivå de har. Vi vill utvidga och ge möjligheten att alla som kommer till Årjäng ska få en samhällsorientering inte bara de som har flytt hit pga skyddsskäl.

Biobränslestation för tankning av fordon ska finnas i kommunen

Biobränslestation för tankning av fordon ska finnas i kommunen, framtiden kräver fler alternativ till fossilfria bränslen än bara el.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Årjäng

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden vid Årjängs sjöar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Gynna hellre producenter av kött som har djuren på fritt bete. Närproducerat i största möjliga mån minskar klimatavtrycket.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Minskar det på sjukskrivningar så är det positivt

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Idag har vi överskott på kommunala lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: När kvalitét och krav nås av aktören, så spelar inte det någon roll vem utföraren är. Återtagande av privat drivna äldreboenden är inte ekonomiskt försvarbarbart.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Få möjligheter till kollektivtrafik gör att laddinfrastrukturen måste byggas ut, samt tillse att andra typer av bränslestationer finns på orten, exempelvis biobränsle och vätgas.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Stiftelsestyrda friskolor utan vinstuttag ska fortsätta att få drivas

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: En kommun utan kultur är endast en förvaltning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Årjängs val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Erbjuda samhällskurser för nyanlända på deras hemspråk
 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor