Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Ängelholm

Varför ska väljarna rösta på er?

För att säkerställa demokratins värderingar, frihet och individens ansvar.

Våra viktigaste lokala förslag

Klippanvägens förlängning ska färdigställas

I förra valet var Klippanvägens förlängning vår stora valfråga. I nuläget är beslut med bred majoritet fattat, men mycket återstår. Vår ambition är att hela det s k Ängelholmspaketet ska färdigställas under kommande mandatperiod.

Förstärk äldreomsorgen

Vi vill frigöra medel för större personalresurser inom äldreomsorgen och en bättre kompetens i svenska. Vi anser också att det är viktigt med valfrihet inom vården, vad gäller såväl hemtjänst som vårdboende.

Bygg kommunen med varsamhet

Allt fler kommuner lider av "platsbrist" vilket leder till allt för skarp förtätning. Vi vill att allt nytt byggande ska ske med människan i centrum för att skapa hållbara stadsmiljöer med luft och grönska mellan husen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en Allians för Ängelholm, en borgerligt styrd kommun. På riksplanet hoppas vi på en borgerlig regering.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Ängelholm

Klimatsmarta lösningar ska ge rabatt på bygglovstaxan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill uppmuntra till klimatsmarta lösningar.

Befolkningstillväxten i kommunen ska dämpas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill att Ängelholm ska växa med fler invånare och fler företag, utan att vi för den sakens skull tappar vår småstadskaraktär. För att klara detta behöver vi utveckla nya bostads- och verksamhetsområden och nya hållbara trafiklösningar.

Det ska finnas fler privata alternativ inom äldreomsorgen än i dag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Idag har vi ungefär hälften privata utförare och hälften drivs av kommunen. Detta tycker vi är en bra balans.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: All mark behöver inte bebyggas nu, det måste finnas utrymme kvar till våra barn att utveckla efter deras behov. Dessutom visar den globala bristen på livsmedel idag att vi måste skydda vår odlingsbara mark.

Fler alternativ till Klippanvägens förlängning ska utredas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Utredningar är redan gjorda och vi är övertygade om vårt beslut. Klippanvägens förlängning behövs för en grönare innerstad och en smidigare infrastruktur!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Måste motiveras i varje specifikt fall.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror mer på att utveckla arbetspassen efter personalens önskemål.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill att personal som saknar svenska språkkunskaper ska få möjlighet till intensivkurs i svenska, gärna parallellt med att de arbetar i vården.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill ge tillgång till bostäder åt alla oavsett plånbok. På så sätt kan t ex ungdomar flytta hemifrån och ändå stanna kvar i sin kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart ska Ängelholm ta sitt ansvar vad gäller flyktingmottagande på samma sätt som övriga kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi ser gärna privata skolor i Ängelholms kommun. Men de får inte drivas av riskkapitalister. Eventuella vinster ska tillbaka i verksamheten och inte hamna utomlands.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ängelholm har ett rikt kulturliv men behöver en ny professionell scen för alla och en funktionell kulturskola. Där måste pengar satsas framöver så vi äntligen kan börja bygga!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: 2021 sänkte vi skatten. Den nivån vill vi gärna behålla. Men det som kan påverka är den globala situationen som även påverkar Sverige med ökande kostnader, brist på råvaror och en ökande inflation.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Ängelholms val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Fortsätta arbeta för ett centrum för högre utbildningar – Campus Ängelholm
 • Öka resurserna till elevhälsan