Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Aneby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har en politik som utformas utifrån den enskilda personens unika situation och önskemål. Vi anser att skolan är grunden för alla människors möjlighet att bli sitt bästa jag och förverkliga sina visioner om livet.

Våra viktigaste lokala förslag

Förstärk elevhälsan

En lyckad skolgång är helt avgörande för att ge varje barn och ungdom goda möjligheter till ett friskt liv med goda framtidsutsikter. Elevhälsan måste ha förutsättningar att ge rätt stöd i tid så att elever inte behöver drabbas av ohälsa som går att förebygga. Ska skolan vara jämlik behöver inte bara undervisningen hålla hög kvalité utan även övrigt stöd runt eleven.

Bygg gruppboende nu

Alla i Aneby kommun ska vara trygga med att man kan bo kvar och växa upp i kommunen. Idag tvingas personer avstå boende eller flytta på grund av bris på gruppboendeplatser. Det är inte rimligt, investeringen i fler gruppboendeplatser behöver komma igång snarast. Kommunen har ansvar att planera för bostäder åt alla invånare.

Bygg idrottshall med mer yta för inomhusidrott och plats för publik

Hallytan för inomhusidrott som exempelvis innebandy är idag fullt utnyttjad. Det är kö till tider för match och träning. Existerande hallar uppfyller inte förväntningar på en hall där matcher i högre serier genomförs eller där publik ska kunna delta. För goda möjligheter till fysisk aktivitet i alla åldrar och för kommunens attraktivitet behöver vi planera för investering i ökad hallyta.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Mer kritiska till vindkraftsetableringar

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet med tydlig tyngdpunkt i traditionella liberala värden.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd och v

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Aneby

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Aneby Bostäder ska bygga mer i trä och mindre i stål och betong

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Anebys val:

 • Avsätta mer resurser till elevhälsan
 • Bygga en ny större idrottshall
 • Höja det ekonomiska stödet till föreningar