Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Åmål

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är det parti som värnar om skola, vård och omsorg, människors fri- och rättigheter, människors lika värde. Vi är det enda parti som i grunden är för en större valfrihet för individen.

Våra viktigaste lokala förslag

Balans i den kommunala ekonomin

Dagens majoritetsstyre (S, V och Mp) har under sina år aldrig haft balans i ekonomin, utan lånat till det mesta. Detta har inneburit att kommunen, under lång tid levt över sin skattekraft. Vi Liberaler vill återskapa en sund ekonomi, där investeringar/kostnader tas i den takt som ekonomin tillåter, och återskapa det 1,5% överskott i budgeten som är föreskrivet.

Sänka sjukskrivningstal inom äldrevården, ge personalen makt över schemaläggning

Sjukskrivningstalen inom speciellt äldrevården har under väldigt lång tid varit väldigt högt, samtidigt som schemaläggning inte fungerat. Vi ser ett samband i detta och vill kunna erbjuda personalen att själv bestämma över sina arbetstider i samråd, och därigenom kunna ökar trivsel och sänka sjukskrivningstalen

Ekologisk satsning

F n klipps alldeles för många kommunala gröna ytor i onödan. Vi vil satsa på att lämna fler ytor oklippta, så att humlor, bin och andra arter av insekter att kunna hitta ställen att kunna leva på. Allt för ekologisk mångfald.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Elektrifieringen av fordonsflottan, hastigheten av denna måste harmoniera bättre med verkligheten för alla som bor på landsbygden.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerlig koalition med Liberaler, Moderater, Centern och Kristdemokrater

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokrater.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Åmål

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det finns gott om sjöar i Sverige, och kvalitativt boende i sjönära områden skulle få fler att välja flytta ut från trånga och förtätade storstäder

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Framtiden ser dyster ut för små kommuner att kunna klara de utmaningar och kostnadsökningar som ligger framför oss. Det finns synergi-effekter att slå ihop mindre kommuner

En ny fullstor idrottshall med läktare ska byggas vid Karlbergsgymnasiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det saknas både underlag och pengar till ett bygge.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Behövs mer övervakning av offentliga platser, allt för mycket sker som inte kan redas ut av rättsväsendet

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Köttfritt? Varför då?

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kan få personal att jobba längre utan att bli utslitna, samt öka attraktiviteten för yrket.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart! De personer som kräver hemtjänst och äldreomsorg ska inte behöva ha människor runt sig som inte kan svenska, där det i många fall ska delas ut div mediciner och annat dagligt som kräver att man kan svenska

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Finansiering och ev byggande kan ske av andra aktörer än kommunen

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bra med konkurrens.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ingen kommunal uppgift. Kan administreras av elbils-tillverkarna.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bör ske i samförstånd med staten och i förhållande till kommunens storlek

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Fungerar bra idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Fungerar bra idag

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Med en ansvarsfull kommunal ekonomisk politik, bättre och noggrannare planering av investeringar, skulle skatten kunna sänkas, vilket skulle fä fler att välja att flytta in, alldeles för hög skatt idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Åmåls val:

 • Bygga fler boende för äldre
 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka kommunens service till lokala företag