Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är ett mittenparti som aktivt kämpar för att utveckla Ale till ett samhälle som präglas av humanism, samverkan, tillit och medmänsklighet. Liberalismen är en egen ideologisk hållning och samhällssyn inte en avvägning mellan socialistiska och konservativa synsätt. Liberalismen står upp för för varje individs frihet, eget ansvar och självbestämmande.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan Först!

Utbildning ger en människa makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten sett ut. Därför sätter vi liberaler skolan först.

Omsorg om våra äldre

Liberalerna värnar valfrihet, självbestämmande och värdighet för den enskilde i omsorgen. Du skall ha inflytande över det stöd du kan få i hemtjänsten

Ett tryggare Ale

Du skall kunna känna dig trygg på gator, torg och pendeltågsstationer. Vi behöver en polisstation i Ale och att vi samlokaliserar denna med ambulans och en ny brandstation.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna i Ale ser fram mot att fortsätta att ingå i den koalition som styrt kommunen under den senaste mandatperioden. En koalition som bestått av L, M, KD, C, Mp och det lokala partiet FIA.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet & Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ale växer och vi har behov av fler nya och större skolor.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kameraövervakning ger en ökad trygghet för alla.

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Men, våra tätorter måste ges möjlighet att växa på mark i anslutning till våra samhällen som även skulle kunna definieras som jordbruksmark. Längre ute på landet bör byggnation i huvudsak koncentreras i byformationer.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Detta är inte en kommuns uppgift

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna står för mångfald och individens självbestämmande. Rätten att välja och inte tvingas in i kollektiva lösningar

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen bär vara mer aktiv i att i samverkan med olika privata aktörer se till att våra medborgare får möjlighet att ladda sina bilar även utanför hemmet

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ale kommun har inte under senare år tagit emot särskilt många flyktingar jämfört med många andra kommuner i landet

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna ser gärna att fler friskolor etablerar sig i Ale därför att vi värnar mångfald och varje människas rätt att välja

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Musik, litteratur och konstupplevelser är viktigt för att vi människor skall må bra. Goda kulturupplevelser ger tillvaron djupare, rikare och mer meningsfull

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi behöver bli mer effektiva i hur vi prioriterar och använder våra resurser. Skatten är hög nog. Man kan Göra mer med mindre, utan att vi utgår ifrån att Göra mer, alltid kräver mer

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Ales val:

 • Bygga fler ungdomsbostäder
 • Erbjuda äldreomsorg till alla över 85 år
 • Sätta upp mer belysning längs gång- och cykelvägar