Val 2022 Valkompass
LPo

Landsbygdspartiet Oberoende Uppvidinge

Varför ska väljarna rösta på er?

Inom Landsbygdspartiet Uppvidinge tror vi på den lillla människans möjligheter att verka oavsett var man bor. Vi vill ha en F-6 skola i varje kommundel och 2 högstadier. Vi vill ha minst ett äldreboende i varje kommundel. Vi vill ha ett stopp på nyetablering av Vindkraftsindustri och vill också markera resterande mark som "icke lämplig för storskalig vindkraft" i den kommande översiktsplanen.

Våra viktigaste lokala förslag

Älghultsskolan

Vi vill bevara Älghultsskolans högstadie. Vi inom Landsbygdspartiet tror att våra barn är vår framtid. Vi vill därför sätta upp ett mål där vi på långsikt ska sträva mot landets bästa skola.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det finns frågor på riksnivå som är icke frågor i vår kommun i nuläget. Vi arbetar därför på kommunalnivå endast med frågor som rör vår kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Eftersom Landsbygdspartiet LPO är just oberoende återfinns vi inte på någon höger / vänster skala. Vi tänker därför samarbeta med det eller de partier som ger oss mest genomslag för vår politik. Våra Huvudfrågor är Vindkraft, Skolan och Äldreomsorgen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Landsbygdspartiet Oberoende Uppvidinge

Kommunen ska bygga trygghetsboenden för äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Det är viktigt att trygghetsboenden ses som ett komplement till våra äldreboenden och inte som en ersättning för dem.

Den nedlagda dagverksamheten för äldre ska starta igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Det är viktigt att våra äldre som har byggt upp det samhälle som vi lever i idag får en kvalitativ ålderdom.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Detta är för oss en icke fråga eftersom vi anser att de kommunala bolagen inte konkurrerar med några privata. De 2 kommunala bolagen i Uppvidinge (Uppvidingehus och Uppcom) finns och verkar där marknaden för privata aktörer är för svag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Vi tycker inte att det ska finnas någon köttfri dag i skolan. Eftersom vi verkar för den lilla människans rätt tycker vi att det ska vara individens val om den vill äta kött eller inte. Vi anser därför att det likt vegetariskt alternativ som finns varje dag även ska finnas ett kött alternativ varje dag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Om man kan lösa finansieringen och arbetstidschemat skulle vi inte vara främmande för sådana framtida lösningar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Om man kan samla ihop namn till en kommunal folkomröstning är det för oss självklart att den ska hållas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Självklart ska man kunna bra svenska för att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg. Det krävs ju på i stort sett alla andra arbetsplatser så varför skulle hemtjänst och äldreomsorg vara ett undantag. När det gäller våra äldre är det ju dessutom faktiskt extra viktigt eftersom många i denna gruppen behöver få känna den trygghet det innebär att veta att man faktiskt blir förstådd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Uppvidinge kommun behöver fler moderna hyresrätter. Vi ser gärna att Uppvidingehus bygger hyresrätter både med enklare och högre standard.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: För oss får det gärna finnas privata företag som driver äldreboenden och hemtjänst om de drivs seriöst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Vi ser helst att detta lämnas till privata aktörer. Detta är en kommersiell verksamhet som inte finns i kommunens kärnområden, dessutom kan frågan uppstå om kommunen konkurrerar på en öppen marknad med skattemedel vilket inte är tillåtet enligt lag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LPo: Det har tenderat på senare år att de flyktingar som inte har lyckats etablera sig blir kvar i den kommunen där de hamnade från början eftersom det ofta handlar om kommuner där det finns billiga boenden. Kostnaden för dessa flyktingar hamnar då hos kommunen vilket resulterar i att kostnads och resurs fördelningen för dessa blir skev för riket som helhet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar LPo: Vi vill behålla nuvarande skolstruktur.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar LPo: Vi tror att genom att modernisera mycket av kultursektorn och arbeta lånsiktigt ska vi kunna utöka det kulturella utbudet i kommunen med samma mängd ekonomiska medel.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar LPo: För oss är det viktigt att öka inflyttningen i kommunen. Skattesatsen kan vara en bidragande orsak till att man väljer att inte bosätta sig i kommunen. Vi vill därför verka för att man i Uppvidinge får en skattesats som gör kommunen attraktiv som inflyttningskommun.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Landsbygdspartiet Oberoende Uppvidinges val:

 • Planlägg mark för bostäder och industrier
 • Skapa ett särskilt boende i varje kommundel
 • Överlåta lärarnas adminstration på annan personal