Val 2022 Valkompass
LPo

Landsbygdspartiet Oberoende Svenljunga

Våra viktigaste lokala förslag

Hela kommunen skall utvecklas!

Befolkningen ökar i kommunen och fler bostäder behövs i hela kommunen. Fler hyreslägenheter innebär att fler villor kommer ut på marknaden för de som söker den typen av boende. I norra delen av kommunen har intresset för Lockryds industriområde tagit rejäl fart och mycket talar för att det kommer en riktigt stor arbetsgivare dit, som ger ytterligare behov av nya bostäder.

Ett värdigare äldreboende!

Andelen äldre i kommunen ökar och detta ställer och kommer att ställa allt större krav på organisationen. Mer medel måste skjutas till för att hantera denna situation. Men även för att ge ett värdigare boende och förbättrad situation för de anställda inom äldrevården/hemtjänsten

Vi vill satsa på våra barn och ungdomar. Det är vår framtid!

Det är en självklarhet att det ska finnas fungerande fritidsverksamhet för våra ungdomar. Det har haltat i vår kommun och nu behövs det ett ordentligt krafttag för att komma tillrätta med det. Vi vill förstås ha fullt fokus på våra barns möjligheter att nå goda kunskaper och må bra, i alla våra förskolor och grundskolor. Det ska finnas möjlighet till en meningsfull fritid utanför skolan.

Svar i valkompassen

:

Landsbygdspartiet Oberoende Svenljunga

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Försäljningen av tingshuset i Svenljunga ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Landsbygdspartiet Oberoende Svenljungas val:

 • Bygga trygghetsboende för äldre
 • Planlägga fler bostadstomter
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor