Val 2022 Valkompass
LPo

Landsbygdspartiet Oberoende Nora

Varför ska väljarna rösta på er?

Landsbygdspartiet oberoende står för öppenhet och dialog i den politiska processen. Vi lyssnar till föreningslivet och näringslivets synpunkter om vad som fungerar bra och mindre bra i Nora. Vi ska vara bäst, inte sämst Det slutsparat på barnen och vi behöver trygghetsboenden för våra äldre. LPo står för en politik där mindre grupper och omsorg har fokus.

Våra viktigaste lokala förslag

Öppenhet i politiska processen

Kommunens medborgare måste känna delaktighet och att det går att kommunicera med de styrande politikerna. Politikerna måste lyssna till invånarna, föreningslivet och företagarna. Kommunstyrelsens möten ska öppnas och ambuleras Fullmäktige webbsändas och innehåller allmänhetens frågestund .

Basservice till våra barn

Förskolor ska ligga nära familjerna och ha mindre enheter Vi vill minska till 14 barn/ per grupp höst samt införa en förskole buss som vi tror ökar Noras attraktivitet och flexibilitet. Mindre klasser i åk F-4 som gynnar inlärning, omvänd skolskjuts, det vill säga lika väl som barn slussas till staden kan de gå i skolan utanför Nora.

Svensk mat för miljö och klimat

Maten i skolan och på äldreboenden ska vara svenskproducerad Äldre som har matleveranser ska erbjudas ett större utbud av husmanskost inte nödvändigtvis tillagad av kommunen Bättre förfrågningsunderlag som gynnar lokalproduktion, Vi ser gärna ”ko på rot” och och äpplen från Alntorps Ö samt att vi odlar egen potatis. Ökad självförsörjning gynnar både ökad sysselsättning och miljö

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi samverkar gärna med Norapartiet och Centerpartiet, men är öppen för att samverka även med andra partier som inte låter sig styras av centraliseringstankar där regionala och stora enheter har fokus.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att se hur en samverkan med Socialdemokraterna ska se ut.

Svar i valkompassen

:

Landsbygdspartiet Oberoende Nora

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla familjer som behöver ska få barnomsorg på kvällar, nätter och helger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny högstadieskola ska byggas i Karlsängsområdet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Landsbygdspartiet Oberoende Noras val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Införa en gräns för hur många anställda som en hemtjänsttagare ska behöva möta
 • Montera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader