Val 2022 Valkompass
Lap

Laholmspartiet Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti som driver de lokala frågorna, och är inte beroende av ett riksparti som dirigera oss uppifrån. Vi driver all lokala frågor som är viktiga för kommuninvånarna, så som vård och omsorg skolan ,lag och ordning ekonomi samt andra viktiga frågor.

Våra viktigaste lokala förslag

skolan

Vi har en skola som är i fritt fall, där våld och hot är ar allmänt förekommande, och endast 60 % av pojkarna kommer in på gymnasieskolan, detta måste det bli en ändring på. Vi vill göra en genomlysning av hela grundskola av utomstående experter för att få fram orsakerna, och där efter skapa en trygg och säker plats för barnen i skolan.

Ekonomin

Laholms kommun står inför stora utmaningar nu, framförallt med en växande befolkning, det kommer att medföra stora kostnader för kommunen. Vi ser idag, att socialnämndens verksamheter är underfinansierade med 40 miljoner och det kanske kommer att behövas tillföras ännu mer. Och det kommer att behövas en skattehöjning för att klara av dessa kostnader, vi har under att antal år påtalat detta.

Personalfrämjande åtgärder inom vården

Det blir allt svårare att rekrytera vårdpersonal inom åldringsvården, och det till nya grepp för att få unga människor att satsa på vårdyrkena. Bättre löner och arbetstider m.m. måste ses över. Därför vill vi prova på att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för de anställda inom vårdyrkarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har inget riksparti att ta hänsyn till.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett nytt styre efter valet i september.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan valtekniskt sett göra uppgörelser med alla partier. nej

Svar i valkompassen

:

Laholmspartiet Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Ja ,det är nödvändigt.

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Extra viktig Det är inte priset som skall styra, utan man måste informera folk om att det vattnet är våra kranar är till för att konsumeras som vilket livsmedel som helst. Och skall in vara till för att fylla swimmingpooler till det skall man använda tekniskt vatten.

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Extra viktig Vi vill inte bygga någon ny Lagaholmsskola, utan vi vill bygga en ny gymnasieskola vi stationen, och efter en ombyggnad flytta över Lagaholmsskolan till Osbecks nuvarande lokaler.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Extra viktig Det är ett bra förslag som vi kommer att kämpa för.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Extra viktig Det är viktigt att vårdanställda kan svenska bra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Extra viktig Många fattigpensionärer och andra ekonomiskt svaga grupper har svårt att kunna betala ett bra boende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Extra viktig Vård och omsorg skall drivas av kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Nej kommunen driver inte några bensinmackar, och det är samma gäller för ledstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lap: Extra viktig Laholms kommun har tagit emot många flyktingar, och det har man inte rikligt klara av, så man måste nog göra en paus för att få all dess in i samhället innan mat tar på sig fler flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lap: Extra viktig När det gäller grundskolan inga alls.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lap: Extra viktig För att klara av de utmaningar kommunen kommer att få, så är det helt nödvändigt att kommunalskatten höjs.

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Laholmspartiet Laholms val:

 • Anställa fler administratörer för att ge lärarna mer tid att undervisa
 • Flytta elever som stör ordningen till särskila jourklasser
 • Hyra in externa skolexperter

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Laholmspartiet Laholm har hoppat över denna fråga