Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Växjö

Våra viktigaste lokala förslag

Trygg ålderdom

Vi vill bl.a. se ett ökat stöd till anhörigvårdare, fortsatt arbete mot ofrivillig ensamhet gärna i tätt samarbete med civilsamhället, förbättrad personalkontinuitet och fler trygghetsboenden.

Sunt förnuft i miljöpolitiken

Vi vill se rimligare avvägningar i miljöpolitiken. Bl.a. ska inte bilen alltid motarbetas och den mat kommunen serverar till barn och äldre ska vara god och näringsrik, huruvida den är miljövänlig är inte irrelevant men mindre viktigt. Värdefulla naturmiljöer ska värnas.

Hela kommunen ska fungera

Vi vill bl.a. arbeta för en god service i hela kommunen, bättre näringslivsklimat och infrastruktur, lägre drivmedelspriser och förbättrade parkeringsmöjligheter i centrala Växjö.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill även se fler avgiftsbefriade korttidsparkeringar,

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rent generellt är detta ett bra förslag men visst kommunalt ägande bl.a. av central infrastruktur som energiproduktion och bredband behöver inte vara negativt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är ett orealistiskt förslag inte minst när man ser till den personalbrist som finns idag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Goda kunskaper i svenska språket är centralt för att kunna erbjuda en god omsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan ansvara för att bygga ut på platser där det saknas kommersiell bärkraft. I övrigt är detta en uppgift för det privata näringslivet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I likhet med landet som helhet behöver Växjö kommun en stram migrationspolitik för att förbättra integrationen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Växjös val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Avsätta resurser till avhopparverksamhet
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Växjös val:

 • Förbättra servicen till kommunens företag
 • Planlägg mark för nya bostäder
 • Öppna flera nya trygghetsboenden i kommunen