Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi fokuserar på frågor såsom familj, barn, unga, skolan samt äldreomsorgen. Vi ser hellre fler småhus än höga flervåningshus. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden samt Värmdös unika småskaliga skärgårdskaraktär. Vi behöver en ordentlig utbyggnad och upprustning av Värmdös infrastruktur.

Våra viktigaste lokala förslag

Värmdö ska ha Sveriges bästa äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska utvecklas utifrån de äldres behov och önskemål och präglas av en hög kompetens och kontinuitet. För att motverka ensamheten vill vi att Värmdö ska ha ett seniorhus. I kommunen ska finnas en bred variation av aktiviteter för äldre. •Det ska finnas många olika former av boende för äldre utöver särskilt boende, exempelvis seniorboende och trygghetsboende.

Värna Värmdös unika skärgårdskaraktär vid planering av ny bebyggelse.

Småskalighet framför storskalighet , moderna trädgårdsstäder framför höghus. Minskat regelkrångel vid ny och tillbyggnad. Det behövs en omfattande satsning på Värmdös infrastruktur.

Fortsatt satsning på Värmdös skolor.

Nollvision för skolmisslyckande. Alla barn måste klara skolan. Ingen ska hållas tillbaka, ingen lämnas efter. •Kommunen ska fortsatt värna valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare av barnomsorg och förskola. • digital elevhälsa bör utvecklas i Värmdö.• Vi ser gärna att skolorna inför betyg från årskurs 4.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är redo att fortsätta styra i Värmdö och vi gör det helst med de partier som driver en borglig politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss styra varken med Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi tycker att vindkraftsprojektet utanför Sandhamn skulle innebära ett allvarligt ingrepp i vår unika natur- och skärgårdsmiljö.

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver planera för t ex utveckling av Gustavsberg centrum och Hemmesta centrum. Givetvis måste infrastrukturen klara av det. Vi vill se en småskalig bebyggelse i form av moderna trädgårdsstäder. Ingen förtätningshysteri och höga hus.

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är orimligt att Värmdöborna enda fasta förbindelse till fastlandet ska beläggas med avgifter

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi anser att en del av friskolornas platser kan öronmärkas för nyanlända. Många har kötid som urval till sina platser vilket kan göra det svårt att ta emot nyanlända elever. Vi ser det som en möjlighet, men inte tvång.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har en generell bostadspolitik i Sverige och de kommunala bostadsbolagen måste drivas på samma villkor som de privata. Genom att öka planläggningen och förenkla byggreglerna kan vi få ned kostnaderna för byggandet. Men det dyraste boendet är alltid det nya. Genom att bygga nytt får vi igång flyttkedjor och billigare boende frigörs.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi tror på konkurrens och valfrihet. Privata företag har tillfört att kvaliteten har ökat i välfärden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Istället för att jaga personbilism måste vi underlätta elektrifiering

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Är deras verksamhet inte en nödvändig kommunal angelägenhet bör de privatiseras. Även Konkurrensverket har krävt att de kommunala bolag som konkurrerar på en privat marknad skall avvecklas.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En kommun måste få ha stort inflytande över hur många nyanlända den kan ta emot

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har en representativ demokrati i Sverige och den verkliga demokratiska delaktigheten sker när kommuninvånarna röstar i kommunvalet vart fjärde år och utser sina representanter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi har några fristående skolor och förskolor, de kan blir fler. Men varje ansökan ska prövas var för sig, om en ytterligare skola passar in i helheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har stora utmaningar och behov de kommande åren. Vi vill prioritera våra kärnverksamheter i form av skola, barn och omsorg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig •Kommunalskatten ska sänkas stegvis med målet att kommunalskatten på sikt ska tillhöra den lägre kvartilen i länet.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Värmdös val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Satsa på kompetensutveckling av befintlig omsorgspersonal
 • Öka personaltätheten inom äldreomsorgen

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Värmdös val:

 • Införa generösare regler för bygglov
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Öka lärartätheten i kommunens skolor