Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Vansbro

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna arbetar för en levande landsbygd - Det ska gå att leva, arbeta och driva företag i hela kommunen. Vi arbetar för attraktiva bostäder, bra kommunikationer samt rimliga skatter och avgifter. Kristdemokraterna arbetar för goda uppväxtvillkor för unga - särskild satsning på elevhälsa samt stöd till föräldrar och ideella krafter. Kristdemokraterna prioriterar skola och äldreomsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Levande landsbygd

Skapa förutsättningar för att bo, leva och driva företag på landsbygden. Attraktiva bostäder, bra kommunikationer samt rimliga skatter och avgifter.

Prioritera skolan och äldreomsorgen

Skolan och äldreomsorgen prioriteras i den kommunala budgeten. Särskild satsning på förskolan och grundskolan för att ge elever rätt stöd.

Goda uppväxtvillkor och trygga familjer

Insatser för unga. Satsning på elevhälsa, breddning av fritidsaktiviteter samt stöd till föräldrar och ideella krafter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kristdemokraterna i Vansbro ser ingen fråga där vi har annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna verkar för största möjliga inflytande efter valet 2022 och ser det som naturligt med ett samarbete med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi lyssnar på förslag från alla partier, men styr endast med M, C och L.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Vansbro

Bergheden äldreboende ska drivas i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Eftersom inget anbud inkom vid upphandling är det klart att Berghedens äldreboende ska drivas i kommunens regi igen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill inte styra matsedeln i detalj.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunala bolag ska inte konkurrera med privata näringslivet. Dock har Vansbro kommun enbart ett helägt kommunalt bolag, Vansbro Teknik AB, och är delägare i Dala Vatten & Avfall. De konkurrerar inte med det privata näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Låter bra med förkortad arbetstid, men det skulle öka kostnaderna för kommunen i ett ansträngt ekonomiskt läge och dessutom är det svårt att rekrytera den extra personal som behövs.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ifall det finns någon fråga som initieras av befolkningen och är lämplig för en kommunal folkomröstning välkomnar vi den.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är rimligt att alla anställda inom hemtjänst och särskilt boende för äldre kan svenska. Samtidigt kan det vara svårt att i alla lägen kräva kunskap i svenska för alla i ett läge där det råder brist på personal.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är rimligt att friskolor även tar emot nyanlända elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det behövs fler lägenheter och bostadsstiftelsen Vansbrohem kan bygga, men kommunen ska inte subventionera byggandet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska vara aktiv part med näringslivet gällande laddstolpar för elbilar, men marknaden ska stå för finansieringen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vansbro kommun ska ta emot de flyktingar som anvisas till kommunen. Sedan får vi hoppas att färre människor behöver fly från sina hemländer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: I Vansbro kommun finns enbart en friskola, Olympicaskolan. Kommunen avgör inte om Olympicaskolan ökar eller minskar sin verksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kulturen är viktig och kommunen ska fortsatt stödja kulturen i budgeten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kristdemokraterna har inga planera på att ändra den kommunala utdebiteringen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Vansbros val:

 • Bygga fler bostäder
 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för unga
 • Öka samverkan inom kommunen för att stödja utsatta barn