Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Vännäs

Våra viktigaste lokala förslag

Personalförsörjningen Vännäs kommuns utmaning.

Rekryteringsbehovet av utbildad personal inom äldreomsorgen är stort. Delade turer, tjänstgöring varannan helg och hög arbetsbelastning är delar vi behöver se över om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalförsörjningen har utmaningar i hela kommunen. Personalen måste ha större frihet att utforma sitt arbete om Vännäs Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Företagsklimatet viktigt för tillväxten.

Företagsklimatet ska vara i fokus, och inte minst den gröna näringen. Ett gott företagsklimat handlar både om kommunens möjligheter till god service vid tillståndsgivning, snabb handläggning, upphandlingar som gör det möjligt för alla företag att delta men också goda möjligheter till en bra fritid. Civilsamhällets villkor med en mångfald av föreningar är ovärderliga för Vännäs.

Äldreomsorgen behöver utvecklas.

Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen Service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Trygghet, värdighet och delaktighet ska prägla omsorgen. Vårdserviceteam ska kunna avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter. Höj motivationen hos personalen med bättre löner, arbetsvillkor och kompetensutveckling. Vi behöver fler trygghetsboende i Vännäs

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi följer partiets linje. Men mer generellt finns en mer "vänsterinriktning" här uppe i norr bland alla partier. Men inte så det står i kontrast mot partiet utan mer nyanser.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är redo att tillsammans med Treklövern (C,KD o L) ta över makten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har stora problem med SD:s politik även om företrädare lokalt inte utmärkt si

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vännäs behöver attraktiva tomter för att locka till inflyttning, samt få en sund rotation och försäljning av äldre hus till yngre barnfamiljer.

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen måste få avgöra i slutändan om det ska byggas vindkraftsparker. Mer makt till kommunen och inte mindre.

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver förnya vårt centrum. Sen är vi inte helt eniga hur det i slutändan ska se ut.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Här har politiken gått förbi sina gränser. Sådant ska bestämmas närmare individen. Och det behöver inte trummas ut som det gjordes för att få motsatt effekt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunala bolag ska inte konkurrera men att avveckla är lite övermage. Däremot att se till i ägardirektiv etc att sund konkurrens råder

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi måste hitta attraktiva former för att få större intresse för vårdyrken. Men detta tror vi är fel väg att gå. Vi behöver all personal vi kan få.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunala folkomröstningar är viktig del av demokratin. Men ska inte missbrukas i tid och otid. Men inte heller stävjas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt man kan språket om man ska ha hand om gamla och sköra människor.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Elevens fria val har kommit för att stanna. Om nyanlända väljer en friskola så ska dom få det. Ingen ska tvinga någon.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Boende ska kommunen tillhandahålla. Men det ska inte finansieras med skattekronor utan egna boenden ska betala kostnaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För oss kristdemokrater är kvalitet viktiga är utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen måste hjälps till i etableringsfasen. Men sedan kan gott företag och fastighetsägare tillhandahålla laddstolpar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Som tidigare sagt är kvalitet viktiga än vem som utfört tjänsten. Behövs en bredd av utförare för ett attraktivt samhälle.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktigt för att skapa trivsel. Den fördel vi har med närheten till Umeå och hela deras kulturutbud som vi inte kan matcha utan ska istället samverka med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vännäs kommun ska inte leda skatteligan i Sverige. På sikt borde en sänkning kunna vara aktuell med nästan en krona.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Vännäss val:

 • Minska antalet delade turer inom hemtjänsten
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera vård och skola i budgeten