Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna (KD) vill ta ytterligare steg för att TILLSAMMANS göra Vänersborgs kommun mer attraktiv, trygg och hållbar. KD tror på engagemanget för Vänersborgs bästa och vill att framtidstro, optimism och entreprenörsanda ska prägla människors syn på vår kommun. Ökad delaktighet och inflytande över den egna vardagen stärker tron på framtiden.

Våra viktigaste lokala förslag

Bryt den ofrivilliga ensamheten bland äldre

Många i vårt samhälle upplever ensamhet, som inte är självvald. En särskilt utsatt grupp är äldre, som dessutom har drabbats väldigt hårt av isolering under pandemin. Därför vill vi införa ett aktivitetsbidrag för föreningar som anordnar aktiviteter för äldre och ensamma.

Förbättra företagarklimatet

Vår kommun behöver vara beredd att ta emot nya företag, eller lokala företag som vill expandera. För detta krävs en god service och förutsägbarhet från kommunens sida. Vi vill därför korta ner handläggningstider för detaljplaner och bygglov.

Trygghet på gator och torg

Tyvärr finns det många miljöer där allt fler upplever otrygghet. Mycket behöver göras för att bryta detta. För att skapa mer trygghet vill vi sätta upp övervakningskameror på strategiska platser och se till att alla gång- och cykelvägar är upplysta.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i det styre där vi får störst genomslag för vår politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, inget av de idag representerade partierna.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är positiva till att sänka åldern för gratis eller kraftigt subventionerad kollektivtrafik, men inte säkra på att det behöver vara just ifrån 65 års ålder.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill hellre att det varje dag ska finnas två alternativ varav ett är vegetariskt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Generellt tycker vi inte att kommunen ska konkurrera med privata företag. Dock kan det som i t.ex. fallet med bostäder vara motiverat att kommunen har en sådan verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker att det är fel att peka ut endast en yrkesgrupp som behöver kortare arbetstid. Vi ser hellre att man arbetar med t.ex. schemaläggning i kommunal verksamhet för att få bättre arbetsförhållanden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: De som arbetar med äldre ska tydligt och enkelt kunna kommunicera på svenska med såväl vårdtagare som arbetskamrater.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det kommunala bostadsbolaget ska verka för att lägenheter med enklare standard byggs där hyresnivån kan hållas nere.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska göra det den kan för att elbolagen ska kunna erbjuda fler laddmöjligheter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan inte påverka var Migrationsverket har boenden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Svår fråga då kultur är ett så vitt begrepp.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Vänersborgs val:

 • Renovera idrottshuset i Torpa
 • Utöka belysningen längs gång- och cykelvägar
 • Utöka kommunens service till lokala företag