Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Vallentuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokratisk politik är värdeorienterad. Vi utgår från att människovärdet är okränkbart och sätter människan i centrum. Vi vill forma en politik som fokuserar på de behov som finns hos personer som behöver samhällets stöd i sin välfärd. Det goda samhället ska vila på etisk och människovärdig grund.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet i Vallentuna

Öppna närpolisstationen samt motverka kriminaliteten i och kring våra skolor.

Minska koldioxidutsläppen

Vi vill utveckla infartsparkeringarna samt utöka laddningsstolparna runt om i kommunen. Göra Vallentuna en cykel- och gåvänlig kommun.

Bättre äldreomsorg

Vi vill bygga fler och olika former av äldreboenden i Vallentuna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Tiggerifrågan borde skötas på riksnivå och inte åligga kommunerna att hantera. Människovärdet är en fråga för samtliga partier och i hela landet oavsett kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna se ett fortsatt borgerligt styre vilket har fungerat mycket väl under förra mandatperioden. Vår borgerliga allians har drivit fram kommunutvecklingen trots pandemin och med positivt ekonomisk resultat.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med de partier som värnar om människovärdet och om valfriheten.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Minskar koldioxidutsläpp och en mer effektiv reseform

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Vallentunas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Ge elevhälsan ökade resurser
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden