Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Vadstena

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vårt parti brinner för landsbygdsfrågor och vår kommun är just en landsbygdskommun. Vi värnar om omsorg för människor i alla åldrar och anser att denna omsorg ska vara tillgänglig för alla medborgare, även de som valt att bo utanför centralorten.

Våra viktigaste lokala förslag

Tillgänglig äldreomsorg

Ökad tillgänglighet till äldreomsorg även utanför centralorten. Framförallt kommunens södra delar har en relativt hög befolkning och vi vill kunna erbjuda flera äldre möjligheten att bo kvar på landsbygden även om ökat behov av omsorg uppstår

Omsorgspersonal

Vi vill förbättra villkoren för de anställda inom vård och omsorg genom att bland annat slopa så kallade delade turer och även individanpassa arbetstiderna för vi förstår att om personalen mår bra kommer även vården och omsorgen bli bättre

Landsbygd

Vi vill verka för hela kommunens bästa och inte bara centralorten. Det finns en stor outnyttjad potential och ett i vår mening fullgott underlag både för turistnäringen, skolverksamhet, boende och företagsetablering inte minst i kommunens södra delar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Partiet delar och följer i grundläggande drag riksorganisationens politik då den lämpar sig väl i just vår kommun

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi själva är lite för små för att kunna ta oss ton men ser att det kan finnas goda samarbetsmöjligheter med moderaterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte på lokal nivå

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Vadstena

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi som kommun måste naturligtvis verka för att vårt dricksvatten hålls så rent som möjligt samtidigt som vi inser att försvaret behöver få öva någonstans

Kommunen ska säga nej till en fjärrvärmeledning från Mjölby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En sammanlänkning med Mjölby betyder inte automatiskt att man behöver lägga nytt nät i staden. Detta när finns redan och en sammanlänkning med befintligt värmeverk skulle ge vinst för samtliga parter

En kommunal solcellspark ska byggas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alternativa energislag skall alltid tas i beaktan och om man efter utredning kommer fram till att det finns mark att bygga en sådan på ser vi inga direkta hinder

Kommunen ska säga nej till nybyggnation på åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är naturligtvis aldrig bra att bebygga god odlingsmark, men så gott som all mark inom kommunen är just sådan mark och om man vill ha byggande över huvud taget så måste man bebygga delar av odlingsmarken.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen bör kunna erbjuda bra boende i alla olika former

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen bör medverka till att fler platser skapas, men då behovet styrs från statligt håll bör staten ta det största ansvaret för infrastrukturen

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska dock inte ta emot fler flyktingar än man har kapacitet att ta hand om och integrera

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Skatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt. En strävan efter sänkt skatt är önskvärd.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Vadstenas val:

 • Lägga mer pengar på fritidsaktiviteter för barn och unga