Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Uppvidinge

Varför ska väljarna rösta på er?

För KD är HELA UPPVIDINGE vår hjärtefråga. VI är vana att streta på, söka samarbete o föreslå lösningar för att UPPVIDINGE ska bli en välskött kommun, som noga optimerar resurserna och prioriterar våra invånare och dess behov, och därför vet vikten av ett bra näringsliv. God och nära utbildning och omsorg till våra barn och äldre kommer av skatten som företagande och arbete skapar.

Våra viktigaste lokala förslag

ÅTERÖPPNA SOLGÅRDEN NORRHULT för ÄLDREBOENDE

KD ser behovet och önskemålet av fler äldrevårdsplatser. Därför föreslår vi att att återöppna Solgården för äldreboende med. Lokalerna är "FULLT FUNKTIONELLA" för det de är byggda för, dvs äldrevård.

UNDERVISNINGSLOKALER I LENHOVDA

Högsta prioritet att påskynda processen för en lösning på bristen av undervisningslokaler på Lenhovdaskolan.

Budget 2023

KD omprioriterar budgetmedlen från alltför många nyinvesteringar till: * riktad satsning på de tidiga åldrarna inom skolan, Läsa- Skriva-Räkna garantin. * 2 högstadieskolor behålls. * Lokalbehov skolan och förskola i Lenhovda och Norrhult. *Återöppna Solgården inkl. demensavd. *att optimera våra resurser genom att planera hållbart, långsiktigt och flexibelt i både lokaler och organisation.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet som förstår att sköta omsorg, utbildning, personal, byggnader och invånare, så att skatten ger så hög kvalitet som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De partier som lovar att investera hundratals miljoner utan trovärdig kalkyl.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Uppvidinge

Kommunen ska bygga trygghetsboenden för äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Lämpliga äldrebostäder behövs, men i dagsläget blir hyrorna för höga på nybyggnation då byggnadskostnaderna är för höga. KD förslår därför att befintliga lokaler används i både Norrhult och Älghult. Att det blir lättare att för äldre att flytta in i äldreboende

Den nedlagda dagverksamheten för äldre ska starta igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Värdighet i vården innefattar också att det finns något att göra då och då.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Näringslivet betalar vår skattefinansierade verksamhet. Vi får inte konkurrera ut näringsliv. Detta gäller i huvudsak näringar som inte är skattefinansierad.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det finns ingen närproducerad protinrik ersättning till kött. Den måste i första hand importeras från andra kontinenter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Trevligt, om man kan lösa det inom befintlig budget. Utan besparingsmöjligheter krävs en skattehöjning på ett par kronor för att finansiera.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om det finns mycket god anledning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt att kommunikationen med äldre och medarbetare fungerar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bostadsbyggandet behöver prioriteras så att man kan bo på orten där det finns arbete och därmed också underlätta företagens rekryteringsmöjligheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Självklart.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Marknaden bör själv lösa sina behov likställt med att "tanka bensin" Kommunen ska ansvara för ngn stolpe men ev. möjliggöra för allmänheten att tanka vid de egna kommunala laddstolparna mot ersättning.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I dagsläget är mottagandet i stort obefintligt. Vi ska absolut ta emot flyktingar i rimliga nivåer som motsvarar övriga kommunSverige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Engagerade skolmänniskor kan göra underverk.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Lokala ideella föreningar ska alltid stöttas i en bygd som Uppvidinge. De bygger ett otroligt mervärde för samhället.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna har föreslagit skattesänkning under flera år och arbetar för att människor ska få behålla så mycket som möjligt av sin inkomst. Just nu avvaktar vi att sänka skatten då vi ser många orosmoln och måste tänka långsiktigt och hållbart för skola, vård och omsorg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Uppvidinges val:

 • Lägga mer resurser på gymnasieskolan för att höja betygen
 • Planlägg mark för bostäder och industrier
 • Skapa ett särskilt boende i varje kommundel

Så svarar KD: Gymnasieskolans betyg byggs genom att satsa på de yngre åldrarna. Uppvidinge har gjort det förut och lyckats bli näst bäst i Kronoberg genom långsiktigt lärande.