Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi driver politik med hjärta och hjärna, kloka beslut med medmänsklighet och hållbarhet i centrum

Våra viktigaste lokala förslag

Motverka ofrivillig endamhet i alla åldrar

Vi vill att kommunen i samarbete med civilsamhället skall arbeta för att motverka den ofrivilliga ensamheten i alla åldrar.

Trygghet till, i och från skolan

Vi vill arbeta för att alla elever skall känna sig trygga i och påväg till och från skolan

En levande landsbygd som blomstrar

En levande landsbygd är en förutsättning för att staden skall leva. På så vis skall Ulricehamn växa in i framtiden med välstånd, utbildning, företag och hög självförsörjningsgrad.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Blått styre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill samarbeta med alla partier som vill driva samma frågor som oss i kommun

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det bryter av mot den stadsmiljö som vi värnar om.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: På platser där det är lämpligt

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi arbetar för en hållbar och långsiktigt energipolitik med lagring.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi bor i en kommun där många av lantbruken producerar naturbeteskött. En resurs som vi tycker skall utnyttjas. Om köttet skall ersättas skall de bytas ut mot härproducerade varor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen orkar. Vi vill inte sträcka oss ner till 6 h men vi är positiva till en arbetstidsförkortning

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har medborgardialoger och är nöjda med detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunikationen är mycket viktig för att undvika missförstånd och för att brukarna skall känna sig trygga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi gillar valfrihet och alternativ

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker att detta skall drivas av tillverkarna inte av kommunen

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: De som verkligen behöver vårt stöd skall beredas plats i kommunen och integreras i vårt samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det är ett alternativ att ha privata initiativ på skolor området men det skall inte vara ett kommun mål att ha en viss procent.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Framförallt vill vi att kulturen skall vara tillgänglig för alla invånare i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi vill inte höja skatten

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Ulricehamns val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Bygga bostäder för äldre
 • Slopa delade turer inom vård och omsorg