Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Tyresö

Varför ska väljarna rösta på er?

För att den kristdemokratiska ideologin - världens näst största politiska rörelse - är den bästa kompassen för att skapa ett hållbart demokratiskt samhällsbyggande. På lokalplanet för att vi prioriterar de frågor som är viktigast för en sund utveckling av kommunen - en ny inriktning på bostadsbyggandet, en bättre trafikpolitik, prioritering av äldreomsorg, skola och trygghetsfrågor.

Våra viktigaste lokala förslag

Trivsamma Tyresö kräver trivsamma bostäder

Bostadsbyggandet har alltför ensidigt inriktats på små lägenheter i höga hus. Vi vill ändra inriktning till mer villor och radhus med trädgårdar eftersom de flesta vill bo så.

Trivsamma Tyresö kräver bra kommunikationer

Kommunen har en olycklig trafikstrategi som går ut på att försvåra för det viktigaste transportslaget - bilen. Särskilt nu när elektrifieringen tar bort alla utsläpp är detta inte rimligt. Vi vill se ökad kollektivtrafik och cykling genom att göra det bättre för dessa transportslag. Men det ska också bli bättre och lättare att ha bil. Lätt att parkera och gott om laddmöjligheter.

Tryggare Tyresö

Otryggheten har ökat, särskilt i vissa bostadsområden. Detta är oacceptabelt och vi vill bl a satsa på kommunala poliser (ordningsvakter) på vissa platser och tider.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill bilda majoritet med M och C i första hand. Gärna L också.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Tyresö

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Anslutningsmöjligheterna är för dåliga på båda sidor.

Personer som dömts för brott ska inte få bo i kommunens lägenhetsbestånd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej. En sådan regel är inte lämplig. De som sonat sina brott ska självklart få bo var de vill.

Kommunen ska bygga minst 150 nya hyresrätter per år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen har länge prioriterat att bygga nästan bara små lägenheter i höga hus, varav många hyresrätter, trots att de flesta vill bo i småhus med trädgård. Det är viktigare med volymmål för småhus.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska starta på Tyresö gymnasium

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är mycket positivt om det går att skapa förutsättningar för detta.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Flyktingpolitiken bör vara vara en nationell fråga.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det vore bra om det fanns möjligheter att införa detta i alla yrken, men det är problematiskt att införa det för bara en yrkesgrupp.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det får gärna serveras mer vegetarisk mat, men det är knappast en fråga som ska regleras politiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att underlätta elektrifieringen av vägtrafiken är viktigt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kommunen bör bedriva ett långsiktigt effektiviseringsarbete, precis som sker i privat verksamhet och i statliga myndigheter. Det gäller även taxor och avgifter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Tyresös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Slopa avgifterna i kulturskolan
 • Öppna en träffpunkt för seniorer i varje kommundel