Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Trelleborg

Varför ska väljarna rösta på er?

KD Trelleborg står för en trygg utveckling av kommunen. KD Trelleborg arbetar aktivt för att stärka besöksnäringen,skolan och äldreomsorgen. Vi vill arbeta med trygghet och att fortsätta utveckla landsbygden och centrum.

Våra viktigaste lokala förslag

Gasverket 2.0

Genom att arbeta för att återstarta ungdomsverksamhet likt Gasverket vill vi fånga upp alla ungdomar som genom sina intressen inte vill vara inom idrotten. Vi ser också att detta kan hjälpa oss att se ungdomar på glid .

Utöka elevhälsan

Genom att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa i tidigt stadie. Team med kurator ,mfl vill vi jobba över alla gränser. Stoppa mobbingen genom tidiga och tydliga insatser.

Äldre kontakt. 24/7

Vi vill ge de äldre möjligheten att få hjälp dygnet runt alla årets dagar .Ett nummer som gör att de når en samhällsjour som sedan kopplar dem vidare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej , vi verkar för ett och samma mål.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill verka för ett starkt styre med tydligt mandat. Som parti är vi måna om att tala med alla partier i ambition att alla jobbar på uppdrag av sina väljare.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har ambitionen att verka genom samtal och samarbete.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi ser östra Ringvägen som en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla Trelleborgs stad.

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill att alla nybyggen ska vara det senaste inom både miljö och byggteknik.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Fängelset i Trelleborg är en förutsättning för att vi som samhälle ska skapa platser för de som döms till fängelse. Vidare så skapas det ett 100 tal nya arbetstillfällen i kommunen. Statliga myndighet ger en trygg grund att bygga på. Vidare så är det så att en statlig myndighet lockar till sig fler statliga myndigheter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I de segment där det privata näringslivet kan utföra samma tjänst till samma eller bättre kvalitet bör det utredas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi har en valfrihet inom skolan. Barn som inte vill äta kött slipper och de som vill äta kött ska ha samma möjlighet. Barnen behöver protein och närproducerad mat.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Arbetstidsförkortning gör personal ska hinna samma saker på kortare tid, vilket skapar ofrivillig stress och dålig arbetsmiljö. Personalen behöver tid att hinna med och att kunna återhämta sig.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Skapar förutsättningar för stor förvirring. De folkvalda har mandat att driva frågor viktiga för kommunen. Vi har val vart 4 e år där väljare ger oss mandatet. Är man missnöjd så röstar de emot.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ser hellre att det skapas förutsättningar för de privata fastighetsägarna att skapa billiga lägenheter via styrande avtal och upphandling.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Valfrihet är viktigt. Viktigt också att mäta kvalite och arbetsmiljö. Att vi som kommun har stor insyn i de privata företagens kvalites arbete.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD Trelleborg vill absolut driva detta som en fråga via Trelleborg energi. Vi måste skapa förutsättningarna för att alla som vill ha elbil ska kunna ha detta. Även om man inte bor i centrum av Trelleborg. Landsbygden behöver också hjälp med denna utveckling.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi anser att nivån för flykting mottagning måste stå i paritet med de resurser som vi faktiskt har i kommunen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi anser att en lagom nivå är den som finns idag . Skolan behöver båda delar. För oss är valfrihet, arbetsmiljö och kvalité viktigare än vem som driver det.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi ser detta som en förutsättning för att fortsätta vara en attraktiv kommun för inflyttning. Kommunen kommer att växa och då är det viktigt att kulturen får utrymme att växa med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Genom en tydlig strategi har vi fått budget i balans, vi avser fortsätta på denna väg. Med en stor omvärldsbevakning kan vi också skapa möjligheter för att kanske sänka skatten ytterligare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Trelleborgs val:

 • Anställa lärarassistenter för att förbättra studieron
 • Anställa ordningsvakter för att öka tryggheten
 • Avsätta mera pengar till elevhälsan