Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Tranås

Varför ska väljarna rösta på er?

KD Tranås ser behoven inom skolan. Fler vuxna där gör att det blir arbetsro. Integration behöver förbättras, det vill vi göra genom fler praktikplatser och mer svenskundervisning.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler vuxna för trygghet på raster och lugn på lektioner i grundskolan

I många klassrum är det allt för dålig studiero för att eleverna ska ta till sig undervisningen optimalt. Fler vuxna behövs i skolan för större trygghet och att jobba mot mobbning och psykisk ohälsa. Alla behöver inte vara legitimerade lärare för denna uppgift. Vi ser att många elever som behöver olika typer av stöd inte får hjälp i tid.

Förbättrad integration, t ex att kräva praktik för att få försörjningsstöd

Integrationen behöver förbättras och förväntningar ställas på dem som kommer hit att anstränga sig för att bli en del av samhället och acceptera svenska grundläggande värderingar. Vi som bor här sedan länge behöver också vara öppna och inkluderande. Att snabbt lära sig svenska och att bli egenförsörjande är avgörande, inte minst för att deras barn ska få en bra start i vårt samhälle.

Trygghet för alla åldrar genom vuxenteam på stan och i bostadsområden

Genom mer vuxennärvaro som känner igen ungdomar och har kontakt med skola och polis och snabbt kan vidta åtgärder ökar trygghet för alla åldrar. Här kan ideella föreningar med stöd av kommunens personal vara ett bra sätt. Tryggheten ökar också för äldre personer om dessa vuxna regelbundet ser efter belysning och körningen med elsparkcykel med mera.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

KDs politik på riksplanet är att stötta familjer, arbete och flit ska löna sig, äldres och funktionsnedsattas behov behöver lyftas och stöd till ideella föreningar. Det står vi för också i kommunen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idag jobbar KD tillsammans med Moderaterna, Centern och Liberalerna. Det vill vi gärna fortsätta med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

KD har som mål att alliansen ska gå egen majoritet efter valet.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Tranåss val:

 • Ersätta Hubbarpskolan med helt nya lokaler
 • Införa fler yrkesgrupper i skolan vid sidan om lärarna
 • Lägga mer resurser på elevhälsans förebyggande åtgärder