Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Tjörn

Varför ska väljarna rösta på er?

Viktigast är att behålla lågstadieskolorna på våra fem serviceorter och skapa två 4-9 skolnav i Bleket och i Häggvall. Minska barngrupperna i förskolorna i första hand för de yngsta barnen och fler boendealernativ för våra äldre med trygghets-/seniorboenden. Få till en laddinfrastruktur på Tjörn och underlätta för investeringar i solcellspaneler.

Våra viktigaste lokala förslag

Våra barn och ungdomar i centrum

Tjörns framtid ligger i händerna på kommande generationer. Därför är det kommunens skyldighet att ta ansvar för en förskola och skola med hög kvalite´. För välbefinnande krävs också trygga miljöer och möjlighet att utveckla sina fritidsintressen. Idrott, musik och andra estetiska uttrycksformer är möjligt genom samverkan mellan kommun och föreningsliv.

Underlätta livspusslet

Kommunen ska sörja för att människor i alla livets faser har en bra livskvalite´. Se till att förskola och skola finns nära och att öppettider och val av förskola svarar mot familjernas behov. Se till att det finns snabba direktförbindelser för arbetspendling från västra Tjörn. Och att det finns boendealternativ för våra äldre när önskemål om mer lättskött boende blir aktuellt.

Hållbar framtid för Tjörn

Behovet av fossil energi ska succesivt minska och hand i hand med detta måste nya alternativ skapas. Ny infrastruktur som möjliggör elektrifiering behövs. En större egen energiproduktion på Tjörn är en del av detta. Fler arbetsplatser på Tjörn för att minska transportbehov och alternativa kommunikationer till havs för att avlasta Tjörnbron bidrar också.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

På kommunal nivå är vård, skola, omsorg prioriterat och det stämmer med riks

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill vara del i/skapa en beslutsför och öppen politisk majoritet. Sedan får valresultatet ligga till grund för förhandlingar med andra partier

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Valresultatet får styra

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Tjörn

Tjörn ska ha två kommunala F–9-skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Tjörn ska ha lågstadieskolor på de fem serviceorterna, Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Myggnäs, Höviksnäs samt 4-9 skolnav I Häggvall och Bleket. Samt att vi vill värna friskolan i Långekärr

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Tjörns kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska ha vindkraft som är ett resultat av lokalt förankrade beslut. Dessutom har Havsmyndigheten inventerat lämpliga platser för havsbaserad vindkraft nationellt och dessa platser ska användas först.

Tjörns kommun ska starta kollektivtrafikbolag tillsammans med Stenungsund och Orust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Inte aktuellt på Tjörn

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är en fråga för arbetsmarknadens parter

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om förutsättningarna för kommunal folkomröstning enligt kommunallagen är uppfyllda ska frågan om folkomröstning beslutas i kommunfullmäktige

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är självklart att anställda inom serviceyrken måste kunna förstå och kommunicera på svenska med vårdtagarna

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kan ske genom det kommunala bostadsbolaget

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska tillse att en laddinfrastruktur skapas där kommunen kan vara en aktör

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Fördelning mellan kommuner ska ske på nationell nivå

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Varje ansökan om etablering av friskola får bedömmas från fall till fall

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Prio är vård, skola, omsorg

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Tjörn har hoppat över denna fråga