Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Tingsryd

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna i Tingsryd värnar familjen, trygghet och samhörighet, våra äldre och våra företag.

Våra viktigaste lokala förslag

Näringslivsfrågor

Kristdemokraterna är ett företagsvänligt parti. Samverkan med näringslivet i alla kommundelar är ett nyckelord för KD i Tingsryd. Vi vill stärka näringslivet i hela kommunen och verka för att bygga nätverk mellan företag. Kommunen ska satsa på att bygga företagshotell och därmed möjliggöra etablering av nya företag

Barnen och vår trygghet

Familjer måste själva få välja det liv som passar dem bäst. Vi vill ha mer valfrihet inom barnomsorgen. Barngruppens storlek har betydelse för barnens trygghet och möjlighet till utveckling. Därför vill Kristdemokraterna i Tingsryd att mer resurser tillförs skolan och barnomsorgen så att det blir färre barn i barngrupperna särskilt för de minsta barnen

Våra äldre

Hälsofrämjande strategier för äldre har en avgörande betydelse för att upprätthålla och öka funktionsförmågan, bibehålla eller förbättra egenvården samt stimulera ett socialt nätverk. Genom att erbjuda hälsofrämjande insatser till äldre kan vi bidra till ett längre, självständigt liv med god livskvalitet. Kristdemokraterna i Tingsryd vill att alla som är över 80 år erbjuds ett äldresamtal.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

VI vill ha ett borgerligt styre i vår kommun och i riket.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Tingsryd

Övervakningskameror ska sättas upp på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kameror är ett sätt tillsammans med flera andra att öka tryggheten för kommuninnevånarna.

All kommunal verksamhet ska förbli i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Med några undantag tycker vi att den kommunala verksamheten är bar. Vi kan tänka oss en gymnasial friskola om inte våra förbättringsförslag för det nuvarande gymnasiet fungerar tillräckligt bra.

Kommunen ska eftersträva energieffektivisering vid byggen och renoveringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Satsning på solenergi vid nybyggnation är viktiga frågor för framtiden.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan bygga men inte finansiera utan det ska användarna göra.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det beror på de förutsättningar som finns.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: VI bör sänka skatten på sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Tingsryd har hoppat över denna fråga